Vad innebär Covid-19 för leaderverksamhet och -projekt?

Coronaviruset som utvecklats till en pandemi påverkar allt i samhället just nu, så även vår verksamhet och pågående projekt. Leader Stockholmsbygd följer de riktlinjer Regeringskansliet och Folkhälsomyndigheten satt upp. Det är viktigt att vi tillsammans delar och tar del av korrekt information, till höger hittar du länkar med uppdaterad och korrekt fakta.

Info till våra pågående projekt

Vi vet att detta viruset kan komma att påverka leaderprojekten på olika sätt – i synnerhet de som är beroende av att samla många människor fysiskt och göra saker tillsammans.

Vi rekommenderar nu alla våra projekt att vara proaktiva och så snart som möjligt göra en egen risk- och konsekvensanalys på hur just ert projektet kan komma att påverkas av Coronas effekter framöver. Kanske kan vissa aktiviteter genomföras som planerat eller genomföras digitalt istället. Medan andra aktiviteter måste ställas in eller skjutas på framtiden.

Jordbruksverket, som är Leaders och projektens huvudfinansiär, har gått ut med information om att de är medvetna om att leaderprojekten kan komma att påverkas av Coronapandemin. De kommer vara så flexibla som möjligt för att projekt som drabbas av oförutsedda (men rimliga och relevanta kostnader) för coronainställda aktiviteter ska kunna få kostnadstäckning för det. Detta avgörs från att fall till fall eftersom inget projekt är exakt lika som ett annat. Tänk på att du som projektägare måste göra det du kan för att undvika/mininmera onödiga utgifter.

Dokumentera vilka aktiviteter som kan komma att drabbas, om ni har anställda som kanske inte kan genomföra sina uppdrag fullt ut men ni behöver ändå betala lön, och bedöm om och hur begränsningarna till följd av Coronapandemin kan påverka om projektet kan uppnå syfte och mål med projektet.

Om ert projekt behöver pausas, förlängas eller göra andra ändringar i aktiviteter som kan påverka syfte och mål med projektet, hör av er till oss på Leaderkontoret!

Så här tänker LAG & Leaderkontoret

LAG (leaderföreningens styrelse) har valt att tills vidare inte arrangera fysiska möten utan istället hålla alla möten på telefon eller digitalt. Vi har samtidigt beslutat att flytta nästa LAG-möte samt årsmötet till den 27 maj. Just nu bedömer vi det som mest sannolikt att båda möten kommer att genomföras digitalt.

Det innebär att LAG kommer att fortsätta med berednings- och beslutsmöten – men digitalt – för att detta inte ska drabba er som vill söka leaderfinansiering för projekt.

Personal på leaderkontoret fortsätter att jobba på som vanligt och vi är tillgängliga via mejl, telefon och digitala möten istället. Det innebär att du kan få i princip samma hjälp och stöd som tidigare – men vi kan inte ses och bjuda på kaffe & bulle i nuläget.

Vår strategi har vi baserat på Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att i möjligaste mån värna allas hälsa genom hemarbete, social distansering och undvika onödigt resande för att inte riskera att bidra till onödig virusspridning.

Tips för digitala möten

För att kunna delta i ett digitalt distansmöte behöver du dator/surfplatta/mobil med kamera, ljud, mikrofon och internetuppkopplig. Det är smart att använda hörlurar så blir ljudet bättre både för dig och de du möts med vanliga mobilhörlurar funkar bra.

Vi har testat det digitala mötesverktyget Zoom och det har fungerat över förväntan med 2 till 10 deltagare i varierande åldrar. Även de som är digitalt ovana har tyckt att det har fungerat smidigt.

Att delta i zoommöte är gratis. Att anordna möten via Zoom upp till 40 minuter är gratis, för längre möten finns en månadskostnad. Här kan du själv ladda ner appen på din dator för att arrangera eller delta i Zoommöten: https://zoom.us/download.

Självklart finns det också andra lösningar än Zoom, exempelvis Skype, Google hangouts eller MS Teams – använd det verktyg som passar dig och dina möteskompisar bäst!

TIPS:
Organisationen Hela Sverige ska leva som jobbar med landsbygdsutveckling och organiserar många lokala utvecklingsgrupper i landet har tagit fram bra tips och instruktion kring hur du jobbar med digitala möten som vi gärna sprider – läs mer här.

Må väl och ta hand om er själva och varandra! Och ja – tvätta händerna extra ofta med tvål och vatten!