Sammanträden 2022

STYRELSEMÖTEN

17 mars
14 juni
Första halvan september
2:a veckan i oktober
Slutet på november

Inför varje beslutsmöte träffas en beredningsgrupp som granskar och diskuterar ansökningarna och återkoppla via leaderkontoret till sökanden om något behöver kompletteras. Beredningsgruppsmötena ligger ca 3 veckor innan beslutsmöte.

Fullständiga ansökningar krävs ca 4 veckor innan beslutsmöten. Ta kontakt med leaderkontoret innan du skriver en ansökan! Läs vidare under Att söka stöd för mer information.

 

ÅRSMÖTE

Tisdagen, den 17 maj 2022, kl 18-20 (om möjligt siktar vi på ett fysiskt möte, inkl. presentation av olika projekt)