Vad är Leader?

Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen.Ordet LEADER är en fransk förkortning och står för

Länkar mellan åtgärder som stärker landsbygdens ekonomi

Projekt som drivs enligt leadermetoden bidrar till att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett område i form av livskvalitet, företagande, arbetstillfällen, social inkludering och en god miljö.

Några nyckelord för Leader är:

  • underifrånperspektiv
  • lokal kunskap
  • samarbete
  • tre-partnerskap
  • nytänkande
  • lokalt fattade beslut

Det finns 48 leaderområden i Sverige. Ett av dessa är Leader Stockholmsbygd. Personer från företag (privat), föreningar (ideell) och offentlig sektor har bildat ett partnerskap som tillsammans har jobbat fram en lokal utvecklingsstrategi som beskriver vilka insatser som ska prioriteras under programperioden. Utvecklingsstrategin har sin grund i bl a 14 bygdemöten som vi höll hösten 2014 för att lyssna på vilka lokala behov, resurser och visioner som fanns. Därtill har vi tagit hänsyn till kommunala och regionala planer. Utvecklingsstrategin kan förenklat ses som en beskrivning av

  • var är vi
  • vart vill vi
  • hur gör vi

Den beskriver vilka resultat vi tror att vi kan skapa genom att ge nätverk och organisationer i vårt område ekonomiskt stöd att genomföra insatser för ökat livskvalitet, mer lönsamt företagande och en god miljö i vattnet och på land.

Det finns en förvaltningsmyndighet som reglerar arbetet inom Leader, och det är Jordbruksverket. Leaderområdet har en tilldelad budget som vår LAG (styrelse) kan besluta om till olika prioriterade projektansökningar. Pengarna kommer från EU, svenska staten och våra medverkande kommuner.

Att arbeta efter leadermetoden i projektform är en stark framgångsfaktor att få hög uppväxling av insatta medel. Varje projekt ska också bidra med en privat insats i form av antingen eget arbete eller egna medel.