Upplevelser & Besöksmål

En bygd som är attraktiv för sina invånare har mycket att erbjuda till sina besökare. Behovsanalysen pekar på storstadens invånares kärlek till sin landsbygd och skärgård. Många invånare ser möjlighet att på egna villkor erbjuda unika upplevelser och diversifiera sin verksamhet. Det finns därför en uppsjö av aktiviteter och upplevelser som kan bidra till att skapa en miljömässigt, kulturellt och ekonomiskt hållbar destinationsutveckling.

I strategiområdet finns många vackra naturområden, mathantverk, skärgårdsnatur och kultur, industrihistoria och muséer att besöka och en mångfald av aktiviteter att uppleva, som t ex cykelturism, ridturer, övernattning på ekologiska bondgårdar, fisketurer eller kulinariska upplevelser. Besöksnäringen har betydande potential även om stora utmaningar finns, bl a en mycket kort säsong. Insatsområdet kompletterar den regionala satsningen Stockholm Archipelago och kan stärka lokala åtgärder och samtidigt fokusera mer på besökaren från närområdet. Många av Storstockholms invånare har aldrig varit i skärgården eller den tätortsnära landsbygden.

Det finns behov av kompetensutveckling, ökad affärsmässighet, samverkan och samordning, innovativ marknadsföring, enkla bokningssystem m m. Fler bokningsbara produkter, lockande aktiviteter, upplevelser och boenden för höst-vinter-vår, innovativa modeller för att finna lösningar till motsättningar mellan friluftsturismen och markägare, ökad miljökompetens, märkning och marknadsföring av små ekoturismföretag.

Godkända projekt i respektive insatsområde.

 = Samhörighet & Service  = Upplevelser & Besöksmål  = Lokal mat från jord & skärgård  = Hållbarhet & miljö
= EU:s landsbygdsfond   = EU:s havs- och fiskerifond = EU:s socialfond

Godkända projekt i respektive insatsområde.

 = Samhörighet & Service
 = Upplevelser & Besöksmål
 = Lokal mat från jord & skärgård
 = Hållbarhet & miljö
 = EU:s landsbygdsfond
 = EU:s havs- och fiskerifond
  = EU:s socialfond