Att söka utbetalning

Under projektets gång – delutbetalningar

När ni har betalat de första utgifterna under projektets genomförande kan en ansökan om delutbetalning göras till Jordbruksverket. Börja gärna tidigt när ni bara har någon enstaka faktura så att det blir enkelt att förstå processen, och gör det sedan gärna ofta så att ni har bra likviditet i projektet. Förändras förutsättningarna under projektets gång ska ni alltid leaderkontoret. Vissa ändringar kräver ett nytt beslut och det är bra att bolla med leaderkontoret vad som gäller för er.

Kontakta alltid Leaderkontoret innan ni skickar in ansökan om utbetalning, vi granskar gärna din redovisning och hjälper så den blir korrekt.

Förändras förutsättningarna under projektets gång ska ni alltid leaderkontoret. Annars finns risk att stöd inte betalas ut.

Slutredovisning – ansökan om slutbetalning

Det viktigaste arbetet i slutrapporteringen är att stanna upp och reflektera över de erfarenheter och resultat projektet har lett fram till. Ha i åtanke att avvikelser och icke uppfyllda mål också är resultat som ska rapporteras. Det är viktigt att ni motiverar varför ni kanske inte lyckats uppfylla alla mål.

Ett bra tips är att börja med att läsa igenom er projektplan. Mycket av texten i projektplanen kan kopieras till slutrapporten. Ni kan spara tid på att återanvända avsnitt från projektplanen och istället lägga tyngdpunkten på det som är viktigast i en slutrapport: reflektioner, slutsatser och sammanställning av konkreta resultat.

Slutrapporten ska kunna läsas utan att man först har tagit del av projektets projektplan och man ska kunna förstå vad projektet handlat om och hur det gått.