Nästa styrelsemöte äger rum torsdag 17 mars 2022.

Inför varje beslutsmöte träffas en beredningsgrupp som granskar och diskuterar ansökningarna och återkoppla via leaderkontoret till sökanden om något behöver kompletteras. Beredningsgruppsmötena ligger ca 3 veckor innan beslutsmöte. Fullständiga ansökningar krävs ca 4 veckor innan beslutsmöten. Ta kontakt med leaderkontoret innan du skriver en ansökan! Läs vidare under Att söka stöd för mer information.