MÖJA

– Digital filmkultur och social mötesplats

NORRTÄLJE

– Engagemang skapar förändring

MUSKÖ

– Kultur och musik skapar samhörighet

LJUSTERÖ

– Northern Light Graffiti

HJÄLMÖ

– Besöksgård med utställning samt natur- och kulturstig

Stockholmsbygd – Hållbar attraktiv lands- och skärgårdsbygd mellan Östhammar och Nynäshamn som utvecklas genom lokala initiativ

Samhörighet & Service
Fler skulle vilja bosätta sig på landsbygden men saknar service och andra förutsättningar!
Se mer
Upplevelser & Besöksmål
En bygd som är attraktiv för sina invånare har mycket att erbjuda till sina besökare.

Se mer
Lokal mat från jord & skärgård
Mer lokal matproduktion och – hantverk gynnar såväl bygdens som branschens utveckling.

Se mer
Hållbarhet & miljö
Mångfald i kulturlandskapet, skärgårdsvattnen rika på fisk samt klok samförvaltning av naturresurser. 

Se mer

Godkända projekt i respektive insatsområde.

 = Samhörighet & Service
 = Upplevelser & Besöksmål
 = Lokal mat från jord & skärgård
 = Hållbarhet & miljö
 = EU:s landsbygdsfond
 = EU:s havs- och fiskerifond
  = EU:s socialfond