I oktober 2021 skickade vi in en ny lokal utvecklingsstrategi till Jordbruksverket för att kunna fortsätta med LEADERmetoden under den nya programperioden 2023 – 2027. Igår kom beskedet till 40 leaderområden runt om i landet om vilken budget vi fått tilldelade. Leader Stockholmsbygd kommer att kunna genomföra sin nya utvecklingsstrategi med en budget på 44 miljoner kronor!

Medfinansiärer till denna budget är kommunerna Norrtälje, Österåker, Vaxholm, Värmdö, Haninge och Nynäshamn samt Region Stockholm! Ja – vi utökar samarbetet med Vaxholms stad som sedan årsmötet också har en ordinarie plats i styrelsen.

Stort tack till alla fantastiska människor som har bidragit till strategin med värdefulla inspel! Det är er lokalkännedom, sakkompetens och engagemang som gjorde strategin till vad den blev.

De övergripande målen i utvecklingsstrategin är Hållbara näringar och verksamheter samt Hållbara och resilienta platser. Det första målet fokuserar på entreprenörskap som är inbäddat i det lokala samhället och värnar om det som bygden behöver för att utvecklas: sammanhållning, miljö och ekonomi. Det andra målet fokuserar på utveckling av multifunktionella attraktiva platser.

Vi kommer nu arbeta med komplettering av strategin genom att sätta kvantitativa mål utifrån tilldelad budget samt arbeta fram fungerande urvalskriterier, för att senast 15 oktober skicka in vår Ansökan om start av leaderområde, från januari 2023.

Stay tuned – snart kör vi!