Nästa styrelsemöte äger rum torsdag 14 juni 2022 kl.12-17. Inför varje beslutsmöte träffas en beredningsgrupp som granskar och diskuterar ansökningarna och återkoppla via leaderkontoret till sökanden om något behöver kompletteras.