KALLELSE Leader Stockholmsbygds årsmöte 17 maj

Datum: 17 maj 2022
Tid: 18:00 – ca 20:00
Plats: Vaxholms stad, kommunhuset Eriksövägen 27, Vaxholm

Kl 18:00 – 18:15 Välkommen! Malin Forsbrand, kommunstyrelsens ordförande och Sune Fogelström, ordförande Leader Stockholmsbygd, hälsar välkommen
Kl 18:15 – 19:15 Leaderprojekt presenterar sina erfarenheter
och vilka mervärden leadermetoden tillför

  1. ALGÖSEN – alger i Stockholms Skärgård, är det något som går att äta? Hur kan man få tag på dom och går de att odla och vad kostar det? Vilka andra samhällsnyttor kan genereras genom algodling ? Vilken kompetens behöver utvecklas för att bygga företag av detta? Hur kan vi deltaga i kompetensutbyte med andra som också är intresserade av alger? Ola Öberg och Karin Almlöf presenterar sitt leaderprojekt Algösen och vilka ringar på vattnet det har gett. Ola och Karin deltar på länk från Portugal där de medverkar på en konferens inom marin bioteknologi
  2. SKOLBÄCKEN KUST – Organisationen Sportfiskarnas driver ett pedagogiskt projekt Skolbäcken Kust med leaderstöd. Victor Sandberg och Malin Kjellin berättar om fiskevård på skoltid och läro-och upplevelsekonceptet Skolbäcken. Att få se, höra och känna på en levande vattenmiljö ger intryck som håller sig kvar. Om barnen dessutom får möjlighet att göra praktiska insatser som skapar än mer liv i vattnet blir insatserna än mer betydelsefulla. Under 2021 har totalt 58 skolklasser i Värmdö, Haninge, Norrtälje och Östhammars kommun kommit iväg och genomfört praktiskt fiskevård i sina närområden, bland andra medverkade flera skärgårdsskolor.
  3. LUNDÅSVALLENS ALLAKTIVITETSYTA – Linda Björnström Jeleby från Häverö SK berättar om föreningens projekt som skapade en plats för kreativ rörelse, lek och träning för barn och ungdomar med och utan funktionsnedsättning, allt i en naturskön och säker miljö utan trafik. Allaktivitetsytan är tänkt att locka fler barn och ungdomar att röra på sig, att förbättra integrationen för nya svenskar i Hallstavik och Häverödal samt att skapa mer trivsel i närområdet och få fler familjer att trivas och därmed också bidra till en ökad inflyttning till närområdet. En rolig erfarenhet blev att projektet skapat större engagemang än väntat tack vare att projektgruppen haft en nära dialog med lokala aktörer och boende i närområdet.

Kl 19:15 – 20:00 Årsmöte inkl. genomgång av verksamheten 2021

Dagordning
Årsredovisning inkl. verksamhetsberättelse
Valberedningens förslag

Kallelsen går till föreningens medlemmar samt till partnerskapet som medverkade i skapandet av Leader Stockholmsbygds utvecklingsstrategi.
Alla boende och verksamma inom området har närvaro- och yttranderätt på föreningsstämman, dock ej rösträtt. För mer info se stadgarna

Vi bjuder på förtäring, anmäl därför gärna att du kommer, och om det finns mat du inte äter eller tål, maila info@leaderstockholmsbygd.se