Baltic Sea Water Talks

Projektägare: Insamlingsstiftelsen Initiativ Utö

Östersjön är ett hav i obalans. Projektet Baltic Sea Water Talks (BSWT) bygger på övertygelsen om att det är lokala insatser som kommer att göra skillnad. BWST vill vara arenan för lösningar av lokala vattenrelaterade utmaningar. Detta på plats på Utö, i Stockholms skärgård, i Östersjön. Evenemanget kopplar samman lokala initiativtagare med forskning, akademi och näringsliv och visar på vilka konkreta insatser som görs och kan göras samt vilken skillnad de gör

Projektet är avslutat

Under BSWT har forskare och lokala initiativtagare möts för att utbyta erfarenheter och kunskap, och kraftsamla för att återställa Östersjön. Projektet har gett generationsöverskridande information om Östersjöns tillstånd och vad var och en kan göra lokalt. BSWT vänder sig till människor och grupper med lokalt engagemang. Det handlar om att förmedla metoder och lösningar som kan appliceras lokalt.

BSWT vill vara starten på ett omfattande samarbete mellan lokala samhällen och universitet. Skärgården har testmiljöer på riktigt och kan i samarbete med akademin vara grunden för utveckling av nya tekniker och sysselsättning. Initiativtagarna ser möjlighet till etablering av forskningsresurser i samarbete med lokala aktörer. I ett sådant samarbete har ö-skolorna en naturlig plats.

Tanken är att BSWT skall vara ett årligt återkommande evenemang. Projektet vill medverka till att fler lokala initiativ etableras och att Östersjöns hälsotillstånd förbättras så att balans uppnås i fauna och flora.

Marknadsföring av evenemanget startade i juni med intervjuer och publicitet i digitala medier. Evenemanget genomfördes fysiskt den 7-8 september. Evenemanget direktsändes och spelades in för att kunna spridas i poddar, nyhetsbrev och på YouTube. Utställning, föreläsningar och paneldebatt där cirkulära system och processer belystes. 

För de kommande åren kommer IIU att verka för att ökade donationer täcker kostnaderna för BSWT.

Läs mer på KTH:s hemsida

Läs mer om programmet på Scandinavian Minds hemsida

FILM: Research session part one

FILM: Resarch session part two

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSWT

Projektnamn: Baltic Sea Water Talks
Sökande: Insamlingsstiftelsen Initiativ Utö, 8024808639
Journalnummer: 2021–1889
Insatsområde & fond: Hållbarhet och miljö & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 260 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet vill skapa en arena för lokala vattenrelaterade utmaningar och bidrar med detta till strategins målsättning att höja kunskapsnivån om såväl biologisk-mångfalds-aspekter som lokala tekniska lösningar. Det är ett nytt grepp att med hjälp av modern teknik samla deltagare lokalt och inom hela Östersjöområdet till ett evenemang där lokala utförare på plats kan visa på genomförda projekt och lokalt engagemang i praktiken. Samtidigt stärks Utö som besöksmål.
Finansiering: Projektstöd 183 245 kr, Haninge kommun 75 000 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 15 255 kr, Egen privat finansiering 125 000 kr.