Modernisering och miljöanpassning av Tjockö tvättstuga

Projektägare: Tjockö Tvätt- och Badhusförening

På ön Tjockö i Roslagens skärgård finns en tvättstuga som fast- som fritidsboende samt vissa av öns företag nyttjar för tvätt. Projektets syfte var att skapa en ekonomiskt långsiktig lösning för denna serviceinrättning.

Ur slutrapporten
Tjockös gemensamma tvättstuga byggdes 1948 och försåg då ön med tvättmaskin, stenmangel, centrifug men också med bastu, bad, dusch och brandbod. Vissa renoveringar har gjorts under åren som tex dränering av byggnaden och nytt tak. Under 2017 ansåg föreningen att byggnadens kondition, avlopp och ekonomin var så dålig att tvättstugan skulle behöva stängas.

Några föreningsmedlemmar tog då på sig att undersöka möjligheterna till att finansiera en upprustning och förslaget att kontakta Leader dök då upp. Leader nappade på idén och besökte Tjockö samt kom med synpunkter om vad som berättigar till stöd och hur ansökan går till.

Projektet kom till slut att omfatta:

  • Målning invändigt och utvändigt av byggnaden.
  • Installation av solceller på taket
  • Ny avloppsrening för rening av BDT vatten från tvätt och dusch.
  • Nya moderna energisnåla tvättmaskiner samt luftavfuktare.
  • Nya elradiatorer för bättre temperaturstyrning vintertid då energikostnaden är som högst.
  • Renovering av brandbod där öns brandutrustning förvaras

Installationen av solceller liksom genomförda moderniseringar väntas sänka föreningens utgifter med 25 % och därmed säkra tvättstugans framtida verksamhet. Moderniseringen förväntas också öka antalet betalande medlemmar samt besökare. Renoveringen har främst gjorts med ideella insatser, dock med undantag för visst målningsarbete som gjorts av lokal firma på Tjockö.

Vid den informella ”nyinvigningen” av tvättstugan samlades ca 30  personer för att gemensamt måla fasaden och avnjuta lunch och hembakade bullar. Det blev en väldigt lyckad tillställning där vi visade vad som gjorts och informerade om projektet.

Stödmottagare: Tjockö Tvätt- och Badhusförening, ek för, 7144002545
Journalnummer: 2017-3485
Insatsområde: En god miljö och ökad hållbarhet
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 285 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är väl förankrat hos berörda aktörer och bidrar till leaderområdets målsättningar avseende miljö och hållbarhet genom att energieffektivisera och miljöanpassa verksamheten så att öns tvättstuga även i framtiden kan erbjuda bra service till boende som företagare på ön. Att ha en kollektiv tvättstuga på en ö som fast- och fritidsboende samt näringsidkare nyttjar är i sig redan en intressant hållbar lösning som genom detta projekt också kan komma att inspirera andra aktörer. Projektet skapar samtidigt mervärden som främjar ökat företagande och fler arbetstillfällen.
Finansiering: Projektstöd 92 983 kr Övrigt offentligt stöd från LAG 45 798 kr, ideellt arbete 103 400 kr (= ca 470 timmar)