Möja Gäddfarm/Norrviken

Projektägare: Ramsmora by fiskevårdsområde

Med projektet Möja Gäddfarm har en gammal förening tagit an nya utmaningar: att bidra till ett friskare hav och inspirera andra. Professionella tjänster har upphandlats och i samarbete med experter har projektgruppen öppnat en igenväxt kanal från havet in till fladen Norrviken öster om Möja (Lökaö). Tanken är att skydda rovfiskens lek. Hela processen har dokumenterats i ord, bild och film. Nu hoppas man att fler ska våga satsa på egna fiskevårdsprojekt.

Projektet är avslutat.

Rasmora by Fiskevårdsområde skapades under en tid då fiskevatten fördelades mellan gård enligt ett rotationssystem (skifte). På den tiden var det i allas intresse att samtala och komma överens för att värna om det gemensamma vattnet och den gemensamma fiskeresurser. Projektet Möja Gäddfarm har nu ruskat liv i den gamla föreningen.

Idéen till projektet började med ett flygfoto från 1957 som visade att det funnits en öppen kanal från havet in till fladen Norrviken. Att återskapa den har bedömts av stor vikt med tanke på den allvarliga bristen på rovfisk i ytterskärgården. Området Lökaö är dessutom en av det få lekplatser som finns i ytterskärgården.

Projektet samarbetar med många: fiskekonsulent från Länsstyrelse, fiskebiolog från Stockholm Stad och ekolog från Sportfiskarna. Provfisket har hittills varit överraskande positivt, med ökande antal gäddor från år 1 och år 2. Så här skriver projektgruppen i slutrapporten: ”Provfisket har visat att antalet gäddor som vandrat i den uppgrävda kanalen har varit lång över förväntan efter så kort tid som 2 år. Vi beräknar att mellan 200–300 gäddor vandrat upp till maren för att leka. Denna återkolonisering av en lekplats bidrar till en förbättrad havsmiljö genom ett ökat bestånd av rovfisk i ytterskärgården.”

Rapport Så här gjorde vi och film

Projektet tog fram en rapport som ger många goda och handfasta råd till alla andra som vill göra liknande insatser.

Kolla också filmen som visar projektets genomförande och resultat.

Sökande: Ramsmora by fiskevårdsområde
Journalnummer: 2019–3554
Insatsområde: En god miljö och ökad hållbarhet
Fond: Europeiska havs- och fiskerifonden
Bedömning: 278
Motivering: Projektet bidrar till Leader Stockholmsbygds målsättningar om en ekosystembaserad fiskeförvaltning genom att restaurera ett viktigt lekområde för rovfisk. Rovfiskar som gädda och abborre behövs för att hålla en sund balans mellan djur- och växtarter vilket är en förutsättning för renare vatten. Bristen på bra lek- och uppväxtområden är särskilt stor i ytterskärgården. Projektet bidrar vidare till spridning av metoder och resultat genom att satsa på en professionell dokumentation av hela processen i syfte att inspirera andra aktörer till egna fiskevårdsprojekt.
Finansiering: Projektstöd 851 570 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 419 430 kr, ideellt arbete 110 000 kr (= ca 500 timmar)