Mötesplats Stavsnäs

Projektägare: Mötesplats Stavsnäs

Mötesplats Stavsnäs vill pröva former för en fungerande återbruksverksamhet på Östra Värmdö, på ett sätt som påbörjar en attitydförändring hos lokalboende gällande avfall och återanvändning. Detta görs i nära samarbete med kommun, civilsamhälle och lokala småföretag. 

Projektet är prioriterat men inte färdigbeslutat.

Vi behöver minska människans utvinning av icke ändliga resurser genom att utöka den cirkulära ekonomin, och då på ett sätt som även minimerar energianvändningen. Och alla behövs: kommun, civilsamhälle och näringsliv. 

Mötesplats Stavsnäs önskar pröva former för ett lokalt återbruk, med fokus på praktisk hantering, förutsättningar och möjligheter. Att tänka cirkulärt handlar också mycket om att attitydförändring och det kommer projektet också att arbeta med.

Återbruksverksamheten är tänkt knyta ihop den offentliga återvinningsverksamheten med det lokala näringslivet och civilsamhället. Med ett gränsöverskridande samarbete är målet att stärka förutsättningarna för ett mer hållbart lokalsamhälle. Projektgruppen vill ta fram en konkret affärsplan för verksamheten för att kunna driva en Web baserad butik. Alla 19 lokalföreningar i Mötesplats Samverkan Stavsnäs (MSS) ska vara engagerade i någon del av projektet, vare sig det är planering, insamling, upcykling, leverans eller marknadsföring. 

Effektmålet är att arbetet med cirkulär ekonomi skall få plats i lokalsamhället på östra Värmdö, och därigenom bidrar till ett mer hållbart lokalsamhälle i enlighet med Agenda 2030. Vidare att arbetet med cirkulär ekonomi blir en källa för nya arbetstillfällen för lokalboende som befinner sig långt från arbetsmarknaden, samt en källa till nyföretagande, som stöttar tanken om hållbara lokala ekonomiska strukturer och flöden.

Läs mer om Mötesplats Stavsnäs

 

Projektnamn: Mötesplats Stavsnäs
Sökande: Mötesplats Stavsnäs, 8025194054
Journalnummer: 2021–4215
Insatsområde & fond: En god miljö och ökad hållbarhet & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning:  206 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet ska arbeta fram lokala lösningar inom hållbar avfallshantering och bidrar därmed till måluppfyllelse av Leader Stockholmsbygd utvecklingsstrategi. Val av samarbetspartners som bl.a. Värmdö kommun samt den breda förankringen som sökandes 19 medlemsföreningar står för bidrar till projektets allmännytta. Det är sannolikt att det leder till konkreta, positiva effekter för miljön.
Finansiering: Projektstöd  1 058 754 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 517 535 kr.