Skolbäcken Kust

Projektägare: Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund

En av Sportfiskarnas uppgifter är att främja fiskeintresset hos barn och unga. Den yngre generationens förståelse för livet under ytan kan framgångsrikt bidra till en långsiktig och ansvarsfull förvaltning av våra vatten. Sedan 2016 har Sportfiskarnas  arbetat med projekt ”Skolbäcken” som är en utomhuspedagogisk aktivitet för skolklasser i ca. årskurs 1-6.

Aktiviteten är knuten till läroplanen och bidrar till måluppfyllelse i flera ämnen, så som biologi, matematik, idrott, svenska, historia m.fl. Tillsammans med Sportfiskarnas pedagoger får skolbarn komma ut och uppleva på plats det man vanligtvis bara läser om i skolböckerna – att se, höra, lukta och känna på naturen på riktigt. Barnen får även själva genomföra vattenvårdande åtgärder i sin närmiljö.

Skolbäcken har hittills fokuserat på läromiljöerna rinnande vatten, våtmark och is och det finns ett behov att inkludera även kustmiljöerna. Inom projekt Skolbäcken KUST kommer Sportfiskarna samarbeta med ett antal skärgårdsnära skolor. Projektets genomförande breddas med leadermetoden till att samverka med lokala föreningar och aktörer, befintliga vattenvårdsprojekt i Stockholms eller Östhammars skärgård, samt mark-/fiskevattenägare och andra intresserade organisationer.

Läs om en blå bård där gäddorna kan leka, tack vare skolklassernas arbete.

Projektnamn: Skolbäcken Kust
Stödmottagare: Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund, 802004-4288
Journalnummer: 2018-3538
Insatsområde: En god miljö och ökad hållbarhet
Fond: Europeiska havs- och fiskerifonden
Bedömning: 218 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet har förankrats bland medverkande aktörer och bidrar till Leader Stockholmsbygds utvecklingsstrategi genom att sprida kunskap om fiskevård bland unga, arbeta för långsiktigt livskraftiga fiskbestånd och sträva efter ökad samverkan med lokalt aktiva aktörer.
Finansiering:
Projektstöd 503 636 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 248 060 kr.