Vassklippning Östra Lagnö

Projektägare: Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund

Naturreservatet på Östra Lagnö ägs av Skärgårdsstiftelsen i Stockholm. Detta område är välbesökt under stora delar av året. I den södra delen av reservatet ligger maren Storviken som 2012 öppnades upp för att gynna fiskpopulationerna i denna del av skärgården.

Projektet är avslutat.

Storviken på Östra Lagnö har reducerats på vass för att öka lek och uppväxtområden för fisk i Stockholms skärgård. Tanken med projektet var att öka rekryteringen av gädda, abborre och andra vårlekande arter.

Målet var att öka rekryteringsyta för fisk i Stockholms skärgård. Det blev som följd till projektet 10 000m2 ökad lek och uppväxtyta för fisk i Stockholms skärgård.

Projektet förankrades via sociala medier, nyheter och lokaltidningar. Målgruppen var närboende och fritidsfiskare. Projektet har även gynnat andra målgrupper bl.a. fågelskådare och skärgårdsbesökare.

En uppföljning av projektet har sats upp inom 3-5 år

Området kommer vara under utredning för fiskfredning under vårarna. Handlingar är överlämnade till Länsstyrelsen för vidare arbete. 

 

  Stödmottagare: Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund, 802004-4288
  Journalnummer: 2016-6969
  Insatsområde: En god miljö
  Fond: Europeiska havs- och fiskerifonden.
  Bedömning: 325 poäng (avslagsnivå 200 p)
  Motivering: Projektet bidrar väl till leaderområdets strategi genom att bidra till att säkerställa maren Storviken på Östra Lagnö som lek- och uppväxtområde för fisk. Bristen på lek och uppväxtområden är stor i dagens Östersjön. Detta projekt kommer att leda till en större population av fiskar som gädda, abborre, id och flera vitfiskarter som mört, vilket gynnar biologisk mångfald såväl som alla fiskerinäringar (yrkesfiske, sportfiske, fiskeguider).
  Finansiering: Projektstöd 171 663 kr Övrigt offentligt stöd från LAG 84 551 kr, ideellt arbete 13 440 kr (= ca 60 timmar)