Information och logotyper

EU ställer krav på att den som har fått stöd ska informera om det och visa EU- och leaderlogotyperna. Observera att Jordbruksverket kan återkräva hela eller delar av stödet om ni inte uppfyller informationskraven.

  • Under genomförandet ska en kort beskrivning av projektet finnas på er webbplats med rätt EU-logotyp och leader-logotyp. Projekt med stöd från landsbygdsfonden ska också hänvisa till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling:  http://ec.europa.eu/agriculture/index_sv.
    Obs! För projekt med stöd från socialfonden ska EU-logotypen synas utan att läsaren behöver scrolla.
  • I all information till allmänheten om projektet och projektets aktiviteter ska rätt EU-logotyp och leader-logotypen vara med. Det gäller tryckt material, inbjudningar, affischer och dylikt. Det gäller också för digitala medier exempelvis nyhetsbrev, ppt-presentationer och film samt sociala medier.
  • Alla projekt, utom projekt som får stöd från landsbygdsfonden med mindre offentligt stöd än 50 000 euro, ska under genomförandet sätta upp en skylt i A3-format som informerar om stödet. Skylten beställer Jordbruksverket och skickar ut när beslut om stöd fattats.
  • Vid arrangemang: informera deltagarna om finansieringen. Obs! För projekt med stöd från socialfonden ska alla handlingar avsedda för deltagare eller publik (t.ex. närvarointyg) innehålla en anmärkning att verksamheten fått stöd från socialfonden.
  • Vid mediakontakt: bör du tala om att projektet är ett leaderprojekt med stöd från Leader Stockholmsbygd.

 

Rätt EU-logotyp?

​EU-logotypen består av två delar: emblemet och en hänvisningstext.

Observera att det finns olika hänvisningstexter: Landsbygdsfonden, Socialfonden, Havs- och fiskerifonden samt en fondövergripande.

Det är jätteviktigt att hänvisningstexten är med och att den hänvisar till den fond ditt projekt fått stöd från. Är du osäker? Fråga oss!

EU-logotypen och Leader-logotypen ska om det är möjligt publiceras i färg, på en framträdande plats och får inte vara mindre än andra logotyper.

Läs mer och ladda ned

EU-flaggan samt logotyper för Leader

Leader Stockholmsbygd logotype