Algösen

Projektägare: De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige

Tarmalg (Ulva intestinalis) är en god, nyttig och vacker alg som växer i Stockholms skärgård. Projektet vill ta fram en lokalt producerad kulinarisk produkt av tarmalg. Vild alg ska skördas samtidigt som algen kommer odlas utomhus vid Grönskärs fiskeområde och inomhus i en fiskodling på Ljusterö. Projektet kommer att testa beredning/tillagning till kommersiell produkt samt utvärdera algens kapacitet att bidra till vattenreningen i en recirkulerande fiskodling. Intresset för en i skärgården lokalt producerad produkt är stort och projektet skulle bidra till att stärka bygden och upplevelsen för besökaren.

En studie genomförd 2014 under projektet Gotländsk fisk – nya produkter – nya marknader visade att Gotländska alger mycket väl skulle kunna skördas och användas som livsmedel. Mest intressant var tarmalgen som ansågs lättskördad och vacker. Tester som gjordes visade på låga värden av tungmetaller eller andra farliga ämnen, väl under gränsvärdena. Intresset för sjömat ökar i Sverige och tarmalgen har nämnts i artiklar och tv-program på sistone.

Vilda alger kommer att samlas både i Värmdös ytterskärgård, i Grönskärs fiskeområde samt i innerskärgården vid Ljusterö. Detta ger möjlighet till förståelse för om de olika förutsättningarna ger kvalitetsskillnader. Testodling sker utomhus på Grönskör och på Ljusterö och inomhus i fiskodling på Ljusterö. Studiebesök planeras till pågående odlingar på Gotland och på Koster. Beredning sker i provkök i Södertälje i samarbete med projekt MatLust. Spridning av information sker på hemsida, på matmässor och matfestival i Stockholm.

  • Projektet kommer att ge ökad kunskap om ätbara alger som kan samlas in i skärgården. samt om möjligheten att använda alger för vattenrening i fiskodling.
  • Projektet arbetar med ekologisk hållbarhet genom att på sikt öka den inhemska produktionen av mat, vilket minskar transporter. Algerna tar upp näringsämnen ur Östersjön vilket minskar övergödning, och bindning av koldioxid genom fotosyntes gör klimatnytta. Rekryteringsmiljö för fiskyngel i odlingen utomhus gynnar fiskbestånd och biologisk mångfald. Utvärderas genom uppskattade beräkningar relaterat till volymen alger producerade i projektet.
  • Projektet arbetar med social hållbarhet genom att intresserade samlas kring en ny produkt från skärgården. Utvärderas genom antalet besökare i montern under event.

Följ projektet på sin egen webbsida.

Projektnamn: Algösen
Stödmottagare: De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige
Journalnummer: 2019–3244
Insatsområde: Lokala livsmedel i samspel med marknader i närområdet
Fond: Europeiska havs- och fiskerifonden
Bedömning: 202
Motivering: Projektet bidrar till Leader Stockholmsbygds målsättningar om ökad lokal matproduktion inom vattenbruk. Algodling är en mycket större industri utanför Sverige och sker även i viss omfattning vid västkusten. Det skulle stärka regionens aktörer inom livsmedelsindustrin/mathantverk om en lokal råvara från skärgården kan odlas och förädlas till en kommersiell produkt.
Finansiering: Projektstöd 663 085 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 326 595 kr, Ideellt arbete 126 720 kr (= ca 576 timmar), Ideella resurser 40 000 kr