Förstudie lokal ölbryggeri Utö

Projektägare: Utö Ölbryggarförening

På ön Utö i Stockholms skärgård har det länge diskuterats att ta fram en lokal alkohol, t.ex. de gamla typer av brännvin som serverades på gruvbolagets krogar. Utö ölbryggarförening födde istället idén om ett mikrobryggeri och tillfrågade tre restauranger om det skulle vara intressant med en lokalt producerad öl.

Ur slutrapporten:
Utö ölbryggarförening har köpt in en semi-professionell ölbryggningsutrustning. Efter en inledande diskussion med de tre restauranger som ingår i projektet så har föreningen bryggt pale ale, ipa, belgisk saison, brown ale, belgisk blonde, apa (american pale ale) i olika varianter. Vi har genomfört medlemsträffar där vi har provsmakat flera dessa typer av öl som föreningen har tillverkat. Vi har även haft föreläsning om öltillverkning. Representanter för restaurangerna har varit närvarande vid träffarna.

Efter träffarna har föreningens ordförande haft möte med de olika restaurangerna för att diskutera vilka ölsorter som skulle kunna vara intressanta. Mötena har skett hos de olika restaurangerna. Vid dessa möten framkom att det mest ekonomiskt gångbara borde vara att brygga en ljus lageröl av premiumkvalitet. Detta på grund av att ljus lager är den ölsort det säljs allra mest av.

Ett företag som heter Utö bryggeri AB har bildats men det har varit svårt att hitta en lokal. Arbete pågår med att se över möjligheter, bland annat förs samtal med restaurangerna på ön om intresse av att starta upp ett mikrobryggeri i någon av deras lokaler.

 

Projektnamn: Förstudie av intresset för lokalt bryggd öl hos restauranger på Utö
Sökande: Utö Ölbryggarförening, 802501-1373
Journalnummer: 2016-5086
Insatsområde: Lokala livsmedel i samspel med marknader i närområdet
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling,
Bedömning: 412 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet bidrar i hög utsträckning till leaderområdets målsättningar genom att arbeta med utveckling av nya lokalproducerade produkter som kan öka det lokala utbudet på bygdens restauranger, något som efterfrågas av kunderna. Förstudien kan långsiktigt bidra till bildandet av ett nytt företag och därmed nya arbetstillfällen i skärgården, vilket gynnar lokalsamhället.
Finansiering: Projektstöd 48 808 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 24 530 kr, egen privat finansiering 996 kr, ideellt arbete 66 000 kr (= ca 300 timmar)