Lokal Smart Mat

Projektägare: Coompanion Roslagen & Norrort ekonomisk förening

Med projektet ”Lokal Smart Mat” vill Coompanion Roslagen Norrort öka utbud och efterfrågan på lokalt förädlade och producerade livsmedel.  Kunskap, kompetens, intresse och innovationslust kring lokalt förädlad mat lyfts. En långsiktig strävan med projektet är att stärka självförsörjningsgraden av livsmedel i Sverige och minska transporter av livsmedel.

För att få ett mer hållbart samhälle behöver vi kunna producera och konsumera mer livsmedel lokalt. Med lokal mat minskar transporter och användandet av fossila bränslen, samtidigt som riskerna med livsmedelsproduktionen sprids. I en tid av drastiska klimat- och miljöförändringar behöver sättet att producera och förädla livsmedel diversifieras. Vi ska bli bättre på att använda olika typer av resurser och hitta fler sätt att förädla lokala livsmedel så att utbud av ”färdigmat baserad på lokala råvaror” breddas.

”Lokal Smart Mat” vill stärka småskalig livsmedels framställning genom ökad efterfrågan och ökat utbud av lokalt förädlade lokalproducerade livsmedel.

Konkret genomförs tjugo foodworkshops, fyra provsmakningskvällar i samarbete med föreningslivet, två lokala matfestivaler och tre kurser inom livsmedelshantering. Dessutom publiceras tre korta filmer om lokal mat på sociala medier. Både unga och lite äldre utbildas i lokal livsmedelsförädling, får inspiration och  upptäcker möjligheterna att försörja sig på lokal smart mat. Vid testlagningar används bygdegårdarnas kök och det är medlemmarna som utgör smakpanelen. Samtidigt stärks lokala restauratörer och livsmedelshandlare att använda lokalproducerade livsmedel.  

 

 

 

 

 

Bild © Emmaüs Roya

Projektnamn: Lokal Smart Mat
Sökande: Coompanion Roslagen & Norrort ekonomisk förening, 769626-3115
Journalnummer: 2020-1224
Insatsområde & fond: Lokala livsmedel i samspel med marknader i närområdet & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 298 poäng (avslagsnivå 200 p)
Beslut / Finansiering: Projektstöd  1 072 110 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 528 054 kr.

Projektet är prioriterat men inte färdigbeslutat.