Anläggning av utegymanläggning Blidö IF Norrtälje

Projektägare: Blidö IF

Blidö IF sökte stöd för att komplettera sina nuvarande anläggningar för fotboll, gymnastik och boule med en bana med utegymredskap i trä med till en början fem redskap (marklyft, chins räcke, knäböj, dips och rygglyft).

Ur slutrapporten:
Blidö IF bedriver sedan 1963 verksamhet på Blidö IP, centralt belägen på Blidö i Norrtälje kommun. Föreningens övergripande målsättning är att erbjuda alla åldrar motion och friskvård och både tillgodose dessa behov hos fastboende såväl som hos fritidsboende och besökande. Idrottsplatsen erbjuder fotboll, gymnastik och boule på välskötta anläggningar och föreningen har länge önskat vidareutveckla idrottsplatsen. Egna enkäter och större undersökningar påvisade en stark efterfrågan på ett enkelt motionsspår med olika redskap för utegymnastik.

Idrottsplatsen är en viktig mötesplats för bygden och föreningen samarbetar med flera andra lokala föreningar för att arrangera olika evenemang såsom fotbollsskola, terränglopp och bouletävlingar. Med utegymredskap skulle locka nya målgrupper till idrottsplatsen samtidigt som redan aktiva medlemmar får tillgång till ytterligare verksamhet.

Utrustningen monterades i slutet av maj 2017 och redan efter några dagar kunde föreningen märker en frekvent användning trots att sommarsäsongen med alla fritidsboende ännu inte hade börjat.

Projektet har uppmärksammats lokalt och flera lokala företag inom besöksnäringen önskar utnyttja anläggningen i sina evenemang. Blidö IF har redan tidigare varit en av de ledande aktörerna i bygdens utveckling och föreningens satsning på det nu aktuella utegymmet förstärker föreningens verksamhet och idrottsplatsens betydelse som mötesplats i bygden.

 

Projektägare: Blidö IF, 802432-7564
Journalnummer: 2016-2762
Insatsområde: En bra bygd att bo och verka i
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Bedömning: 219 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är välförankrat och utgår ifrån en enkät som visade Blidö IF med idrottsplatsen som en viktig aktör och att en majoritet önskade en gymanläggning. Projektgruppen samlar relevant kompetens och har kapacitet att genomföra insatsen som kommer att skapa nya fritidsaktiviteter och därmed ökad service åt invånarna på Blidö med omnejd.
Finansiering: Projektets totala budget var 150 293 kr varav 83 750 kr finansierades med projektstöd, 41 250 kr kom från Leader Stockholmsbygd och 25 293 kr var privat finansiering. Projektets ideella insats motsvarade 45 100 kr (205 timmar).