Bagarstuga & konstnärlig ateljé

Projektägare: Blidö sockens hembygdsförening

En sidokammarstuga från 1800-talet ska få nytt liv som bagarstuga och konstnärlig ateljé. Blidö sockens hembygdsförening som är initiativtagare till projektet räknar med att den nya verksamheten finansierar stugans behov av långsiktigt underhåll.

Projektet är avslutat

Blidö sockens hembygdsförening har ärvt två byggnader från silversmeden Yngve Berger, varav en sidokammarstuga från 1800-talet. Arvet har medfört både ansvar och möjligheter. Sidokammarstugan är en viktig del i Blidöbygdens kulturarv. Att skydda och underhålla den kräver därför nya intäkter. Samtidigt skapar den charmiga stugan nya möjligheter i form av ny verksamhet.

Byggnaden har nu renoverats och utrustats för att kunna användas dels som konstnärlig ateljé dels som bagarstuga. Både fast- och fritidsboende kommer att ha glädje av stugan. Man kommer att kunna upprätthålla gamla traditioner för bakning och skapa en mötesplats för konstnärlig verksamhet.

På sommaren planerar projektgruppen att erbjuda utbildningar och studiecirklar med inriktning på konst, framför allt silversmide. Det kommer också att vara möjligt att hyra stugan och att ha utställningar där.

På vintern ska det gå att bakas i stugan. Bagarstugan är en gammal tradition. Man kommer att ha med sin deg och få den bakad tillsammans med andras. Stugan blir därmed en plats för möten, ett sätt att bygga gemenskap.

Målet på lång sikt är att erbjuda olika verksamheter för konstnärer, författare och silversmeder som vill bo och arbeta i Blidöbygdens vackra skärgårdsmiljö.

Stugan är nu utrustad med tillgänglig toalett.

Föreningen har tagit fram en plan för framtida underhåll och drift genom bl.a. kurser, bakning till försäljning, uthyrning av bagarstuga och utställningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagarstugan i Blidö

Projektnamn: Bagarstuga & konstnärlig ateljé
Sökande: Blidösockens hembygdsförening, 814400-8466
Journalnummer: 2020–1994
Insatsområde & fond: En attraktiv bygd att bo och verka i & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 200 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Samverkan mellan bagarstugan och den konstnärliga ateljén leder till skapande av en ny dynamisk mötesplats som erbjuder breddad verksamhet. Projektet bidrar till Leader Stockholmsbygds strategiuppfyllelse genom att känslan av gemenskap stärks, nya perspektiv öppnas och det lokala samhället blir attraktivare för boende
och besökare. 
Finansiering: Projektstöd 168 042 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG  82 768 kr.