Björkö Konstnod

Projektägare: Ideella föreningen Björkö Konstnod

”En injektion för lokal stolthet och nya samarbetsformer”. Så beskriver arbetsgruppen sitt projekt. Engagerade organisationer och boende från bygden samverkar med aktörer regionalt och nationellt för att genom konsten åter gjuta liv i den nedlagda Björkö-Arholma skola på Vaddö i Norrtälje. Idén är att utveckla en hållbar verksamhet som kombinerar ateljéuthyrning till professionella konstnärer med ett självorganiserat community center kring skapande praktiker och sociala aktiviteter.

Fram till 2017 hade Björkö en aktiv skola och många boende i området har kämpat för att den skulle få öppna igen. Samtidigt har en grupp entusiaster arbetat med att ta fram idéer om en helt ny verksamhet för att åter gjuta liv i den tomma byggnaden och skapa positiv framåtanda i bygden. Idag är projektet Björkö Konstnod väl förankrat och de som tidigare agerat för skolan är positiva till initiativet.

För att demokratisera processen och stärka det lokala ägandeskapet har initiativtagarna skapat olika arbetsgrupper. Bygdens diverse kompetenser utgör sålunda själva drivkraften i projektet. Hantverkare, konstnärer, företagare, föreningslivet, människor i olika åldrar och med olika intressen samarbetar för att fina möjligheter att utvidga och förbättra sina verksamheter med de nya resurserna som utvecklingen av Konstnoden erbjuder.

En curator har hjälpt identifiera synergimöjligheter mellan bygdesamhällets behov och den stora bristen på lokaler för konstnärligt skapande i regionen. Projektet Björkö Konstnod vill ge bygden nya krafter genom att bygga broar mellan en skärgårdsbygd som nås kommunalt och livfulla, nyfikna konstnärer som är inspirerande överlevare som har kul och lyckas dessutom ha det som yrke. Tillsammans vill samarbetspartners skapa en positiv spiral där entusiasm smittar av sig, ger kraft åt hållbara innovationer och bidrar till en föryngring av samhället.

 

 Läs mer om Björkö Konstnod

 

 

 

Projektnamn: Björkö Konstnod
Sökande: Ideella föreningen Björkö Konstnod, 802530-2384
Journalnummer: 2020–2067
Insatsområde & fond: En attraktiv bygd att bo och verka i & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 268 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Genom att skapa en mötesplats för det lokala och omvärlden genom konsten bidrar projektet till Leader Stockholmsbygds strategi. Det lokala samhället blir attraktivare för boende och besökare och nya verksamhet
skapas genom konsten i samspel med omgivningen (regionen, huvudstaden och hela Sverige). Projektet är väl förankrat hos kommunen och den nya konstnärliga samverkan har kreativitet och hållbarhet i fokus.
Finansiering: Projektstöd 472 149 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 12 551 kr, egen privat finansiering 11 350 kr.