Förstudie Skärgårdsmentor

Projektägare: SIKO

Hur kan man stötta fler att ta steget och flytta ut till en ö? Det kan kännas nästan ogörbart om man inte har erfarenhet av ö-liv sedan tidigare. Har man dessutom ingenstans att bo eller möjlighet att köpa sig en skärgårdsvilla så tänker nog många inte ens tanken. Kan utflyttningsteam på öarna vara en del av lösningen att introducera ö-livet, hjälpa hitta boende och coacha intresserade familjer till ett permanentboende på en ö i Stockholms skärgård?

Ur slutrapport

SIKO ville i förstudien kartlägga hur kärnöarna* ställde sig till den negativa befolkningstrenden i Stockholms skärgård och huruvida det fanns beredskap för att ta emot nya permanentboende. Vi ville utveckla en metod för att samordna oss och attrahera fler fastboende till Stockholm skärgård.

Projektledaren och idéskaparen började med att ta kontakt med alla kärnöar för att ta reda på vilka som var intresserade av projektet. Glädjande nog så var alla intresserade. Därefter åkte vi runt till alla öarna för att kartlägga hur man tänkte i befolkningsfrågan, vilken infrastruktur som fanns på ön, hur boende- och skolsituationen såg ut och om de var intresserade av att ingå i vårt projekt. När sedan all kartläggning var klar och sammanställd så bjöd vi in alla ö-representanter som var intresserade till en workshop. Där arbetade vi oss fram till en metod utifrån kartläggningen och exempel från andra länder. Metoden skulle bli enhetlig men ändå lokalt anpassad. Med ö-besöken, workshopens resultat och kartläggningen som grund skrev vi ihop en lathund för de lokala skärgårdsmentoruppgifterna – en så kallad ömetod. Detta presenterades på ett startup-möte för alla nya och lokala skärgårdsmentorer.

Lokala skärgårdsmentorer har vi lyckats etablera på en majoritet av våra vackra och livskraftiga kärnöar. Med det här projektet och den metodutveckling som nu skapats i Stockholms skärgård kan vi kanske inspirera andra öar (kanske även annan glesbygd) runt om i Sverige som vill vända sin negativa befolkningstrend.

*Kärnöar är utpekade i RUFS och omfattar  Arholma, Tjockö, Gräskö, Ingmarsö, Svartsö, Gällnö, Möja, Sandhamn, Runmarö, Nämdö, Ornö, Utö och Landsort (Öja)

Projektnamn: Förstudie Skärgårdsmentor
Stödmottagare: SIKO, 814400-6007
Journalnummer: 2018–3548
Insatsområde: En attraktiv bygd att bo och verka i
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Bedömning: 213 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet samarbetar med Skärgårdsföretagarna samt sträver efter samverkan med myndigheter, kommuner och aktörer inom Norden. En planerad förankringsprocess är beskriven i ansökan. Projektet bidrar vidare till Leader Stockholmsbygds utvecklingsstrategi genom att i samverkan mellan kärnöarna i Stockholms skärgård ta fram metoder för ökad inflyttning av permanentboende.
Finansiering: Projektstöd 153 430 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 75 570 kr. Ideellt arbete 66 000 kr