Från läktare in på planen

Projektägare: Grisslehamns Sportklubb

”Från läktaren in på planen är ett projekt som syftar till att ställa om Idrottsplatsen i Grisslehamn från en traditionell idrottsplats till en gränsöverskridande mötesplats i anslutning till Roslagsleden och Vikingaleden.

Projektet är avslutat.

Grisslehamns Sportklubb har krokat arm med hela bygdens föreningsliv för att skapa en plats som lockar alla människor och få folk att stanna längre i bygden. Projektgruppen ville att alla skulle längta hit, vare sig det är barn, mitt i livet eller äldre. ”Från läktare in på planen” är sprungen ur idén att vi behöver en plats för ”digital detox” och samvaro ”på riktigt”, bort från stillasittande.

Idén har sitt ursprung i Idrottens mål ”Idrott åt alla – hela livet.” Föreningen har lagt till ”Idrott och rörelse nära dig, föra alla – hela livet”. Arvsfondens Idrottslyftet finansierar de sportsliga delarna av projektet (hinderbana, utegym och s.k. multiarena), medans Leader ger stöd till de sociala och landsbygdsutvecklande delarna (grillhus, grill, staket längs gatan mot näridrottsplatsen, soptunna, cykelställ och utomhusmöblemang).

Tillsammans med fotbollsplanen, dansbanan och motionsspåret skapar det ett sammanhållet aktivitetsområde för såväl sociala som sportsliga aktiviteter och naturupplevelser. Allt som uppförs på platsen är efter senaste miljöstandarder och funktionshinderanpassat.

Grillhus med grill, bänkar och bänkbord, cykelställ, soptunnor samt ett staket har kommit på plats enligt plan vilket skapat en trygg och attraktiv miljö som ger mervärden för hela näridrottsplatsen och hela byn. Under Allhelgonahelgen 2021 invigdes grillhuset. Det blev en familjedag med skattjakt och korvgrillning. 58 personer deltog i skattjakten och fler tillstötte spontant under korvgrillningen. ”Aktiviteten var  mycket uppskattad och kommer att återupprepas vid fler tillfällen” skriver stödmottagaren i slutrapporten. 

Erfarenheter från projektet enligt stödmottagaren: Man måste hela tiden vara på plats och se till att det blir rätt. Muntlig information, överenskommelser försvinner gärna när det ska passera flera personer. Trots möte på plats med karta och ritning visste inte de som skulle sätta upp stängslet hur det skulle vara, ledningsmarkering tolkades som sträcka för staketet. Och det var samma sak med Grillhuset. Markering av dräneringsrör tolkades som gångstig. Men vi har mött otrolig uppskattning och stöttning från folk i byn.”

 

 

Projektnamn: Från läktaren in på planen
Sökande: Grisslehamns Sportklubb, 5569984478
Journalnummer: 2019–4902
Insatsområde & fond: En attraktiv bygd att bo och verka i & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 248 poäng (avslagsnivå 200p)
Motivering: Projektet bidrar till Leader Stockholmsbygds strategiuppfyllelse genom att arbeta med samhörighet och de möjligheter som mångfald och inkludering innebär. Olika aktiviteter knyts ihop till en lokal nod, ett sammanhållet aktivitetsområde för såväl sociala som sportsliga aktiviteter och naturupplevelser. En ny dynamisk och inkluderande fysisk mötesplats skapas, tillgänglighetsanpassad, där människor i olika åldrar och med olika funktionsvariationer kan komma närmare varandra. Att projektet är väl förankrat, att ungdomar varit delaktiga i framtagandet
och att allt som uppförs på platsen är efter senaste miljöstandarder bidrar till framtidstro. 
Finansiering: Projektstöd 303 615 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 149 543 kr.