Granliden Ljusterö

Projektägare: Södra Ljusterö Byggnadsförening

På Ljusterö i Österåkers kommun finns Granliden, Folkets Park på Ön, en uppskattad samlings- och festlokal som också inkluderar en gamla tidens dansbana med tillhörande lokal för uthyrning. Föreningen har fått förfrågningar från olika aktörer, privat som föreningsliv, som man inte har kunnat bemöta utifrån hur platsen är utformat och utrustat idag.

Projektet syftar till att göra Granlidens lokal och festplats till ett ”hjärta” på ön för kulturellt utbud i alla former som kan ta emot bokningar som breddar utbudet på ön för samvaro och värdefull fritidssysselsättning och som är öppet för alla. Föreningen vill möta nya behov och efterfrågan samt även utveckla egna idéer, främst inom ungdomsrelaterade verksamhet.

Aktiviteterna omfattar 3 delar. Föreningen kommer att utveckla festplatsen med bättre elförsörjning och nya bord samt en tillbyggnad för att utöka den scen som finns för artistframträdande. Detta för att kunna anordna och möta bokningsförfrågningar tex inom:
– Sommar – LAN för ungdomar
– Hålla musikfestivaler/konserter
– Ta emot teatergrupper, friluftsteater
– Anordna egna teater/musikal evenemang

Därutöver kommer en stor informationsskylt sättas upp vid infarten samt fastigheten anpassas med bl.a. duschar för att kunna ta emot och även anordna egen lägerverksamhet som tex. idrottsläger med kortare övernattning eller läger med rock/pop tema.

Projektnamn: Granliden Ljusterö
Sökande: Södra Ljusterö Byggnadsförening, 716400-1112
Journalnummer: 2017-574
Insatsområde: En bra bygd att bo och verka i
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 249 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet bidrar väl till leaderområdets strategi vars målsättning är ökad tillgänghet till trivselhöjande aktiviteter inom kultur- och fritid samt att människor i alla åldrar ska ha bra tillgänglighet till aktiva mötesplatser. Ungdomars möjligheter att vara delaktiga lyfts särskilt både i utvecklingsstrategin och i detta projekt.
Finansiering: Projektstöd 281 787 kr Övrigt offentligt stöd från LAG 138 792 kr