Havet som omger oss

Projektägare: Stockholms läns bygdegårdsdistrikt

Kan konst stärka sammanhållning och miljömedvetenhet? Kan konst vitalisera lokal demokrati och ansvarstagande? Det är Stockholms läns bygdegårdsdistrikt övertygad om.

Konstprojektet HAVET SOM OMGER OSS handlar om relationen mellan människan och havet, om ansvarstagande handlingar och perspektiv. Genom lokalt ledda dialogprocesser möjliggörs samskapande mellan boende och konstnärer. Konst formar mötesplatser där det lokala engagemanget växer. 

HAVET SOM OMGER OSS bygger på projektet Mötesplatser i Skärgård som genomfördes av Stockholms läns bygdegårdsdistrikt 2018-2019. Och behovet av fysiska mötesplatser och gemenskap den bara ökar.
I ett brett samarbete mellan föreningar, konstnärer, lokala företag, människor och bygdegårdar, unga och äldre ska platsspecifika verk skapas. 

De föreningar som ingår i projektet är:
• Björkö – Arholma medborgarhusförening, Norrtälje
• Rådmansö bygdegårdsförening, Norrtälje
• Singö bygdegårdsförening, Norrtälje
• Nämdö hembygdsförening, Värmdö
• Bygdegårdsföreningen Kulturarv Djurhamn, Värmdö
• Bullerö, Värmdö (Naturreservat, ej medlem i bygdegårdsdistrikt)
• Möja ungdomsförening, Värmdö
• Muskö bygdegårdsförening, Haninge
• Ornö bygdegårdsförening, Haninge
• Oaxens bygdegårdsförening, Södertälje
• Stockholms läns bygdegårdsdistrikt

Björkö Konstnod tillsammans med Björkö/Arholma Medborgarhusförening kommer att förmedla erfarenhet samt inspirera och stötta föreningarna i projektet. HAVET SOM OMGER OSS förväntas vara första steget mot ett mer omfattande internationellt konstnärligt projekt kring Östersjö ”The Sea that surrounds us – what the future holds.” 

Läs mer på Facebook

Läs mer på Stockholms läns bygdegårdsdistrikts hemsida

Läs mer på Björkö Konstnods hemsida

 

 

 

hav

Projektnamn: Havet som omger oss
Sökande: Stockholms läns bygdegårdsdistrikt, 8025039580
Journalnummer: 2022–613
Insatsområde & fond: En attraktiv bygd att bo och verka i & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 230 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet bidrar till Leader Stockholmsbygds måluppfyllelse genom att inspirera till bygdeutveckling och till spännande kulturaktiviteter som kommer till stånd i en samskapande process mellan konstnärer, föreningar, lokala företag och boende i Stockholms skärgård. Projektet skapar en ökad samhörighetskänsla i lokalsamhället och ett vitalt kulturliv.
Finansiering: Projektstöd 598 471 kr; Övrigt offentligt stöd från samverkansorgan/region 100 000 kr; Offentlig stöd från övrig myndighet 200 000 kr.