Köksrenovering Singö bygdegård

Projektägare: Föreningen Singö församlingshus bygdegård

Föreningen Singö församlingshus/bygdegård äger en samlingslokal på Singö i Stockholms norra skärgård. En stor del av föreningens intäkter kommer från uthyrning och renovering av husets kök blev en förutsättning för att kunna ha en fortsatt och utökad uthyrning samt utveckling av verksamheten genom egna arrangemang som dagträffar för äldre, bredare barnverksamhet och större samverkan med andra lokala föreningar.

Ur slutrapporten:
Huset har byggts och använts av Singöbor, permanent och fritidsboende, i mer än hundra år. Det är den enda samlingslokalen i bygden och den används idag till allmännyttig verksamhet, såsom föreningsmöten, kyrkliga sammankomster, trivselkvällar, privata fester, teaterföreställningar och barnverksamhet med mera. Som ett led i bevarandet av huset har vi, genom beviljade bidrag, genomfört en renovering av det gamla omoderna köket med intilliggande liten sal. Vi ser att detta blir en god investering för utökat användande av huset.

Renoveringen har genomförts i samarbete med lokala hantverkare och vi har redan nu fått positiv respons från våra samarbetspartners – Svenska kyrkan, Singö skärgårdsslöjd, Norrtälje kommun samt ett antal mindre föreningar på orten.

En stor del av våra intäkter kommer från uthyrning och vi ser att denna renovering ökar möjligheten till utökade aktiviteter i huset. Vi i styrelsen kan nu glädja oss åt att kunna erbjuda en fin bygdegård med ett väl fungerande kök till våra gäster.

 

Köksrenovering Singö bygdegård

Projektägare: Föreningen Singö församlingshus bygdegård

Projektägare: Föreningen Singö församlingshus bygdegård, 814400-5041
Journalnummer: 2016-2769
Insatsområde: En bra bygd att bo och verka i
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Bedömning: 210 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är väl förankrat och mötesplatsen som enda samlingslokal i området är av stor betydelse för bygden. Ett nytt, ändamålsenligt kök ger nya möjligheter att utveckla föreningens verksamhet genom exempelvis dagträffar för äldre, bredare barnverksamhet samt större samverkan med andra lokala organisationer. Ökad uthyrning bidrar till större intäkter som kan skapa bredare verksamhet på längre sikt.
Finansiering: Projektstöd 83 750 kr, övrigt offentligt stöd LAG 41 250 kr och privat finansiering 25 293 kr. Projektets ideella insats motsvarade 42 020 kr (191 timmar).