Krokviksvägen

Projektägare: Intresseföreningen för Krokviksvägen

Krokviksvägen ligger på Nämdö i Värmdö kommun. Vägen har idag dålig standard, och projektets syfte var att skapa förutsättningar för att fler fastboende och företag etablerar sig längs Krokviksvägen som knyter ihop västra och östra sidan av Nämdö.

Ur slutrapporten:
Upprustningen av Krokviksvägen har stått på dagordningen sedan 80-talet, eftersom etableringen av nya fritidsfastigheter på västra Nämdö lett till att den enda öst-västliga förbindelsen över öns centrala delar blivit hårt sliten och ingen haft ansvar för underhållet. När det blev klart att Vattenfall ville dra en högspänningskabel över ön och Nämdö Fiber (sedermera Stockholms Skärgårdsnät, SSN) samförlägga fiber för bredband öppnades en möjlighet att samtidigt finansiera upprustningen av vägen. Fastboende, fritidsboende och markägare samlades 2016 i en intresseförening, som tack vare ideella insatser fick med kommunen och Leader Stockholmsbygd i finansieringen av en första etapp (förberedelser och upphandling av grus).

Vägen ”nyinvigdes” 15 juli 2018 med en kulturvandring till Krokvik, som blev en första manifestation av närmandet mellan befolkningen på öns östra sida (fast- och fritidsboende) och de boende på västra Nämdö, som är övervägande fritidsboende. På samma dag genomfördes också ett motionslopp i Hembygdsföreningens regi, som är tänkt att bli en tradition.

Projektet har mötts med entusiasm, eftersom det underlättar för cyklister, familjer med barnvagn och handikappade att ta sig över ön. För de boende på västra Nämdö ökar vägen tillgängligheten till sociala aktiviteter i Nämdö kyrka och hembygdsgård, som ligger på den östra sidan, samt till service i form av affär och restaurang. För hantverkare boende på den östra sidan har det blivit väsentligt enklare att ta sig med arbetsfordon till sina kunder på den västra sidan. Vägen lämnar också ett viktigt bidrag till det rörliga friluftslivet, vilket är av avgörande betydelse för den fastboende befolkningen på Nämdö.

Projektnamn: Krokviksvägen
Sökande: Intresseföreningen för Krokviksvägen, 802503-7303
Journalnummer: 2016-6968
Insatsområde & fond: En bra bygd att bo och verka i & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 264 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet bidrar till målsättningarna i Leader Stockholmsbygds utvecklingsstrategi där bra infrastruktur beskrivs som en viktig förutsättning för service, sysselsättning, företagande och kultur/fritid. LAG tror också att genom projektet kommer samverkan på Nämdö att öka mellan personer och organisationer som arbetar för bättre service, nya mötesplatser och nya arbetstillfällen. Projektet gynnar hela bygdens fortsatta utveckling.
Finansiering: Projektstöd 500 000 kr, Övrigt offentligt stöd från Värmdö kommun 500 000 kr, Privat finansiering 21 250 kr