Landbaserad radar

Projektägare: Extullo AB

Projektets syfte var att höja sjösäkerheten genom att underlätta för skärgårdsbor, Sandhamnsbor och besökare att ta sig säkert fram på sjön runt Sandhamn. Målet var att få en fungerande teknisk lösning med hela kedjan från hårdvaruval till mjukvaruutveckling. Detta var ett innovativt projekt och ett s.k. projektstöd till företag.

Ur stödmottagarens slutrapport

Projektet gick ut på att använda en radarantenn som i stället för att vara monterad på båt är fast monterad på land, den information som denna radarantenn samlar in skickas sedan vidare till en server för signalbehandling denna server skickar i sin tur radarbilden till ”prenumererande” klienter som kan titta på bilden i ”realtid” i sin båt via dator eller smarttelefon. Till detta behövdes en nätverksbaserad radarantenn, en skanning av marknaden efter lämplig hårdvara gjordes och två märken/modeller utvärderades (Simrad/Garmin) en Garmin antenn kunde ”lånas” kostnadsfritt och Simrad antenn fick inköpas, Simrad blev enligt testerna som genomfördes den mest lämpade antennen. Därefter utvecklades programvaran som kan delas in i tre moduler. Modul ett styr radarn via ett användargränssnitt. Modul två är serverprogramvaran, den signalbehandlar radarbilden sparar historik för att kunna sända vidare, servermodulen hanterar också alla ”prenumerande användares” uppkoppling Module tre är presentations och klient modul för web och smarttelefon. Radaratennen monterades upp på fast punkt på Sandön där både Lotsstation och Seglarhotellet varit behjälpliga.

En prismodell för radarfunktionen i befintliga Sandhamnappen har framtagits den bygger på en årsprenumeration för att trygga
en långsiktig utveckling och underhåll. En websida för lösningen har också utvecklats.

Projektnamn: Landbaserad radar
Sökande: Extullo AB, 556414-0290
Journalnummer: 2016-5282
Insatsområde: En bra bygd att bo och verka i
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 225 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet bidrar till leaderområdets målsättningar då det är innovativt samt bidrar till nya servicelösningar inom kommunikation och infrastruktur, konkret gäller det ökad sjösäkerhet med en kostnadseffektiv lösning.
Finansiering: Projektstöd 100 000 kr