Lundåsvallens Allaktivitetsyta

Projektägare: Häverödals sportklubb

”Området i Lundåsvallen  i Hallstavik i norra delen av Norrtälje Kommun vill bli en inkluderande plats för rullande verksamhet, kreativ lek och träning. Bakom projektet står Häverödals SK, en aktiv förening som bedriver kontinuerlig verksamhet i området för barn och ungdomar med stort engagemang och ideella krafter.

Projektet är avslutat. 

Projektgruppen ville skapa goda förutsättningar att kombinera lek och motion med social samvaro och inkludering genom att anlägga en asfalterade allaktivitetsytan med grillplats. Tanken var att göra det möjligt för kommuninvånare med olika bakgrund och intressen att samverka och bygga sociala kontakter i en trygg och stimulerande miljö.

Parallellt med denna satsning pågick ett annat projekt som innefattade en asfaltsbana för rullande verksamhet där finansiering skedde med hjälp av Allmänna Arvsfonden.

Nu är en färdig 40×50 meter asfalterat allaktivitetsyta på plats med två stycken höj & sänkbara basketkorgar samt material för innebandy spel. Till detta finns även en anslutande grillplats med grillkåta. Lundåsvallen har därmed en yta för kreativ lek och träning i en naturskön och säker miljö utan trafik där olika grupper och föreningar kan samverka. 

I slutrapporten skriver stödmottagaren: ”Då projektet är relativt nyligen uppfört är det tidigt än att se alla resultat men tack vare den nya asfalterade ytan, fri från trafik, ser vi att det redan har lett till ett ökat intresse och deltagande på träningar med Häverödals SK främst av yngre barn men också ett allmänt ökat intresse & engagemang för anläggningen.”

 

.

 

 

träning på hjul

Projektnamn: Lundåsvallens Allaktivitetsyta
Sökande: Häverödals sportklubb, 8144005-9677
Journalnummer: 2020–1802
Insatsområde & fond: En attraktiv bygd att bo och verka i & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 259 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet bidrar till Leader Stockholmsbygds strategi genom att arbeta med samhörighet och de möjligheter som mångfald och inkludering innebär. En fysisk mötesplats skapas, med möjlighet för aktiviteter där hjulen används för att ta sig fram. Allaktivitetsytan skapar broar av
möjligheter mellan ungdomar i olika åldrar, med olika
funktionsvariationer och bakgrund, men också mellan föreningar, familjer och andra vuxna med eller utan funktionsvariationer, i en trygg och naturskön miljö. Att ungdomarna i olika åldrar fått vara med i framtagandet av satsningen ger bra förankring och visar på målgruppens
inflytande vilket är grogrunden för tillit, utveckling och resiliens.
Finansiering: Projektstöd 267 184 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG  131 599 kr, Egen privat finansiering 200 000 kr.