Möja Bio

Projektägare: Möja kulturella ungdomsrörelse

Möja kulturella ungdomsrörelse har med hjälp av stöd från Leader och från Svenska Filminstitutet digitaliserat biografen på Möja. Den har därmed åter kunnat öppnas efter tre års träda.

Projektet är avslutat, ur slutrapporten:
Arbetet har genomförts av en projektgrupp där personer från det lokala näringslivet och från Stockholms läns landsting medverkat. Svenska Filminstitutet har bidragit med både pengar och kompetens. Det lokala engagemanget är stort och över trettio volontärer har utbildats och genomfört den första sommarsäsongen med stor framgång.

Det är tydligt hur bion redan blivit en social mötesplats där bofasta, deltidsboende och tillfälliga besökare träffas och kan verka tillsammans för en levande bygd. Över 1 300 besökare kom till sommarens filmvisningar, och nu vidtar arbete med att utveckla skolbiovisningar och andra möjligheter, som den digitala utrustningen och fiberuppkopplingen ger.

Nu finns planer på att visa opera, ha sportsändningar på stor duk och att undersöka möjligheten att arrangera dataspelskonvent. Platsen kan nu utvecklas till en digital nod där virtuella möten kan äga rum. Bions digitalisering bidrar till en levande bygd och är ett positivt argument för kvarboende och inflyttning.

Projektnamn: Möja Bio
Sökande: Möja Kulturella Ungdomsrörelse, 814000-0665
Journalnummer: 2016-5140
Insatsområde: En bra bygd att bo och verka i
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Bedömning: 285 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är väl förankrat och efterfrågat i bygden och bidrar till en tydlig ökning av tillgängligheten till kultur och fritidsaktiviteter i Möja-arkipelagen och bidrar därmed till leaderområdets målsättningar. Det bidrar vidare till leaderområdets horisontella kriterier att främja ungas delaktighet i bygdens utveckling. Sökande är en förening med särskilt fokus på unga och den volontärorganisation som ska svara för delar av driften kommer att i stor utsträckning vila på ungas engagemang. Digitaliseringen kan långsiktigt bidra till nya arbetstillfällen i skärgården, vilket gynnar lokalsamhället.
Finansiering: Faktiska kostnader 501 478 kr, Projektstöd 238 750 kr Övrigt offentligt stöd från Svenska Filminstitutet 200 000 kr, Egen privat finansiering 62 728 kr, Ideellt arbete 689 tim motsvarande 151 580 kr