Mötesplatser i glesbyg/skärgård

Projektägare: Stockholms läns bygdegårdsdistrikt

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt omfattar 58 föreningar som driver en allmän samlingslokal. Projektet arbetar med nio av dem som ligger i glesbygden/skärgården. Projektet bidrar till skapande av attraktiva mötesplatser genom att stötta föreningarna i sitt lokala utvecklingsarbete.

Ur stödmottagarens slutrapport

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt har genomfört projektet ”Mötesplatser i glesbygd/skärgård” för att ge stöd till våra skärgårdsbygdegårdar och stärka dem i sin roll som attraktiva och moderna mötesplatser och som en viktig del av infrastrukturen i glesbygd/skärgård.

I samverkan med åtta föreningar har utvecklingsplaner tagit fram. En plan där man tagit fram åtgärder som man vill genomföra på kort och lång sikt. I detta arbete har vi samarbetat med Studieförbundet Vuxenskolan och använt dess metodmaterial ”Ett steg till”.

Föreningarna har upplevt detta positivt och några konkreta resultat kan vi redan se som exempelvis att bokbussen nu stannar vid såväl Singö som Björkö-Arholma bygdegårdar. Där har man startat café i anslutning till stoppet vilket skapat ett mervärde. På Björkö-Arholma har man fler kulturarrangemang är några andra effekter. I föreningarnas utvecklingsplaner finns flera konkreta åtgärder som föreningarna vill ta tag i. Projektet har som helhet stärkt våra föreningar.

Arbetsmetoden har visat på ett positivt resultat och kan rekommenderas för andra föreningar att arbeta med.

Projektnamn: Mötesplatser i glesbygden/skärgården
Sökande: Stockholms läns bygdegårdsdistrikt, 8025039580
Journalnummer: 2018–381
Insatsområde: En attraktiv bygd att bo och verka i
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 229 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är väl förankrat hos berörda bygdegårdsföreningar och bidrar till leaderområdets målsättningar avseende en attraktiv bygd att bo och verka i genom att stötta lokala föreningar att utveckla aktiva, moderna och ändamålsenliga mötesplatser. Projektorganisationen omfattar bl.a. ungdomsorganisationen Vi Unga vilket ger bra förutsättningar att involvera olika generationer i utvecklingsarbetet. LAG bedömer vidare att samarbetet mellan deltagande föreningar kommer att ge värdefulla synergier och stärka hela lokalsamhället.
Finansiering: Projektstöd  277 158 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG  136 512 kr