Musik i parken

Projektägare: Kulturföreningen Musikcentralen

Tungelsta är den Gula Villan noden för bygdens musikliv. Med ett större förråd invid föreningen Musikcentralens hus i Tungelsta trädgårdspark vill projektgruppen stärka bygden socialt, kulturellt och ekonomiskt. Möjlighet öppnas för fler, större och bättre utomhusarrangemang i Tungelsta. Det blir också mer utrymme för repetitioner i huset eftersom skrymmande utrustning då kan placeras i förrådet. Förrådet ska även få plats för mobil utomhusscen, vilket underlättar för olika typer av arrangemang i Trädgårdsparken.

Det främsta syftet med projektet är att skapa långsiktiga förutsättningar för ett lokalt musik- och kulturliv i Tungelsta. Att kunna utöva musik ska inte behöva vara en klassfråga. Behovet av billiga repetitionslokaler och studios är stort. Verksamheten har vuxit och lokalerna börjar bli trånga.

Ett externt förråd förenklar dessutom avsevärt för arrangören då basutbud som behövs för olika evenemang förvaras i direkt anslutning till parken. Det gynnar alla Trädgårdsparkens kulturarrangemang utomhus. Lokala produkter kan visas upp, och föreningen Folk och Trädgårds arbete kring hållbarhet och miljö får möjlighet att utvecklas. Bygden lyfts som plats att bo, verka och besöka.

Projektet bygger på ett samarbete mellan ideella krafter och lokala företag och en gemensam vilja att visa upp sig. Medan tidigare samarbeten i Tungelsta kretsat kring idrott, bärs projektet Musik i parken av kulturföreningar, studieförbund och lokala företag. Dessa verkar i direkt anslutning till parken och har ett gemensamt intresse av att bygden utvecklas och får ett ökat kulturellt utbud. Invigningen ska vara ett resultat av detta samarbete.

Projektet är prioriterat och väntar på slutligt myndighetsbeslut.

 

Projektnamn: Musik i parken
Sökande: Kulturföreningen Musikcentralen, 8024130471
Journalnummer: 2021-3381
Insatsområde & fond: En attraktiv bygd att bo och verka i & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 216 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet skapar goda långsiktiga förutsättningar för ett lokalt musik- och kulturliv genom att öka möjligheten för fler att arrangera musikevents. Denna målsättning ryms väl inom Leader Stockholmsbygds strategi och bidrar till ökad måluppfyllelse. Fler än musikföreningen kan genomföra arrangemang i Tungelsta trädgårdspark vilket gynnar fler aktörer i lokalsamhället, t.ex. företag inom restaurangbranschen. Projektet ger möjligheter till en breddad verksamhet och skapar en inkluderande mötesplats för musik där både invånare, föreningar, företag och andra aktörer kan mötas.
Finansiering: Projektstöd 330 089 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 162 582 kr.