Polhems Underwerk

Projektägare: Teaterföreningen Polhem

I Sorundabygden, i norra delen av Nynäshamns kommun, skapar en brokig skara entusiaster musikteater som ger barn och unga kunskap, delaktighet och framtidshopp. Efter succén med ”Polhems Huvudwerk” togs nya steg med nytt koncept i ett unikt samarbete mellan föreningar, kulturaktörer, kommunen, näringsidkare, kyrka, naturvård och skola i bygden. Projektet syftade till att bygga förutsättningar för en helaftons teaterföreställning, ”Polhems Underwerk”, som  uppfördes i Sorunda prästgårdspark 2021.

Projektet är avslutat

Projektet gick ut på att planera och organisera en festival i Sorunda med en nyskriven teaterföreställning som aktualiserade kampen för kreativ frihet. Pjäsen, “Polhems Underwerk”,  spelades utomhus under juli och augusti 2021. 

Tack vare leaderstödet kunde stödmottagaren skapa förutsättningar för en teaterföreställningen med samarbete, kulturupplevelse och framtidstro i centrum.

Projektet har varit väl förankrat genom flerårig teaterverksamhet i form av föreställningar, konserter, utställning samt teaterläger för barn i samverkan med Nynäshamns kommun, lokal samverkan mellan samarbetspartners som Lions Club, Hembygdsföreningen, Hemslöjdsvännerna, Sorunda och Ösmo församlingar.

Leaderstödet kan ses som en språngbräda som möjliggjorde nästa steget, dvs  genomförande av repetitioner, scenografi, koreografi samt föreställningar och festival. Och vad blir då nästa steget? Projektgruppen drömmer om en teaterskola i Sorunda och vill satsa på kreativa aktiviteter som får barn och unga att känna självtillit, tillhörighet och framtidshopp.

Stödmottagaren berättar: ”Vår erfarenhet har till stor del präglats av den pågående pandemin, som har begränsat rörelse- och mötesfrihet i hög grad och dessutom försenat många processer. Vi har lärt oss att ställa om och vara fexibla, att hantera digitala möten och att inte ge upp när det ser mörkt ut. Att samla och entusiasmera människor för ett så stort projekt, under så osäkra premisser har varit en mycket positiv erfarenhet och visar kraften i civilsamhällets förmåga att arbetatrots svåra och osäkra förhållanden”.

 

 

 

 

 

Pohelms astrologiska ur

Projektnamn: Polhems Underwerk
Sökande: Teaterföreningen Polhem, 802453-2569
Journalnummer: 2020–2127
Insatsområde & fond: En attraktiv bygd att bo och verka i & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 271 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet bidrar till Leader Stockholmsbygds strategiuppfyllelse genom att erbjuda bestående kulturella aktiviteter i form av kreativ teaterverksamhet, i en anda av samverkan och framtidstro och med fokus på unga. Broar byggs mellan generationer, det lokala samhället stärks och syns och bygden blir attraktivare för boende och besökare.
Finansiering: Projektstöd 279 711 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 137 759 kr.