Lokal handlingsplan för Edsbrobygden

Den ideella gruppen Framtid Edsbro har arbetat med en lokalekonomisk analys (LEA) och involverat hela bygden i arbetet. Resultatet är hela bygdens och du kan läsa mer här.
En LEA handlar om att med nationalekonomiska glasögon titta på en bygd. Man utgår ifrån statistik över hushållens gemensamma köpkraft och hur stor del som läggs inom resp. utanför bygden. Man använder kompetensen från människor som lever på platsen och inventerar vilka resurser och möjligheter som finns, och vad boende, föreningar och företag önskar vidareutveckla. Slutligen får man fram en lokal handlingsplan som visar hur bygden vill driva utvecklingen framåt, med konkreta åtgärder för att få en ännu mer blomstrande bygd.
Edsbrobygden konstaterar att det finns rikligt med ekonomiska, sociala och ekologiska tillgångar som invånarna kan ta tillvara på i ännu högre utsträckning än tidigare. Se filmen som berättar om bygden, processen och aktörerna: