Sportfiskebåt för funktionsnedsatta

Projektägare: Sveriges funktionshindrades frilufts- och fiskeförening

Sveriges Funktionshindrades Frilufts & Fiskeförening erbjuder sportfiske och båtturer från båt för människor med olika typer av funktionsnedsättning som t.ex. rörelsenedsatta, rullstolsburna, begåvningshandikapp. För att kunna ta emot fler olika personer och grupper behöver föreningen en ny, för ändamålet anpassad båt.

Projektet är avslutat

Syftet var att utveckla SFFF´s verksamhet genom en investeringsprojekt av en tillgänglig sportfiske båt som kan hanteras av ensam skeppare i rullstol. Projektet medför att SFFF kan hjälpa ännu flera funktionsnedsatta ut på sjön på ett miljösmartare sätt, än hur vi hittills har arbetat. Båten kommer att ha en elmotor i fören som kommer minska utsläppen med 50-70 %. Med två båtar i SFFF verksamhet kommer vi även att kunna jobba med dem parallellt och kunna ta emot större grupper samtidigt, när vi har som stört beläggning, juni-september. Under vår och höst kommer den lilla båten att användas till sportfiskare rörelsehindrade turister och besökare från hela Sverige och på sikt från Europa. Och där spar vi på miljön ordentligt i ju menad en mindre båt med elmotor i fören. SFFF kan genom detta projekt öka livskvalitén, skapa folkhälsa och arbeten för rörelsehindrade personer.

Genomfört i projektet: Inköp av tillgänglig sportfiske båt för rörelsehindrade personer. Först se vilka båtar finns på marknaden och se vilka som matchar våra behov som rörelsehindrade. Valet föll på Fred 20 och en offert togs fram. Vi beviljades stöd och inköpsprojektet drog igång med betalning i tre steg. Pengar har använts till båt, båtmotor och elmotor enligt offert 1147(se bifogad dokument).Nu slutredovisa projektet. Vi har genom projektet
diskuterat denna nya båt med befintliga besökare och de som varit med i planeringen av detta projekt. Abu Garcia, Tio100 och flera andra företags och organisationer.

Nu finns det en båt till som SFFF kan jobba med miljösmartare kostnadseffektivare med. Vi börjar få förfrågningar inför näst säsong på just sportfisket för rörelsehindrade personer.

 

Projektnamn: Sportfiskebåt för funktionsnedsatta
Sökande: Sveriges funktionshindrades frilufts- och fiskeförening, 802417-2812
Journalnummer: 2017-588
Insatsområde: En bra bygd att bo och verka i
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 225 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är förankrat hos aktörer i området och bidrar till leader-områdets mål genom att öka tillgängligheten till fritidsaktiviteter för en marginaliserad grupp, funktionsnedsatta med bl.a. rörelsehinder. Sökande förening och projektet drivs av personer med funktions-nedsättningar vilket innebär de agerar som förebilder för unga deltagare, känner väl till målgruppens behov samt att leaderområdets horisontella målsättningar gällande icke-diskriminering och delaktighet uppfylls.
Finansiering: Projektstöd 401 677 kr Övrigt offentligt stöd från LAG 197 842 Privat medfinansiering 50 000 kr