Tillgänglighet till Österhamns pensionat

Projektägare: Anna Bayo

Österhamns pensionat fungerar som en lokal som är öppen året runt, att samlas vid olika tillfällen. I samarbete med andra fyller det en viktig funktion i bygden, inte minst utanför högsäsongen. För att bli tillgänglig för alla behöver pensionatet en större entré och en ramp upp till entrén för att bli tillgängliga för alla. .

Österhamns pensionat på Arholma ö byggdes av Annas mormors pappa 1923. De senaste åren har hennes mamma drivit B&B och nu har Anna bestämt sig för att föra traditionen vidare, återigen som pensionat sedan våren 2019. Hon har därför omskolat sig till kock.

Österhamns pensionat och Bull August gård (STF anslutna) är de enda boenden som har öppet året runt på ön och pensionatet är enda stället som har möjlighet att servera mat utanför högsäsong. Pensionatet och Bull August har ett nära samarbete då de verkligen kompletterar varandra: Bull August har många sängplatser medans Österhamns pensionat har möjlighet att servera mat till många vid konferenser eller andra tillställningar. Pensionatet samarbetar även med olika föreningar på ön såsom Arholma minneslund och ASK- Arholma Skärgårds Kultur, en del av Arholma intresseförening.

Pensionatet fyller ett stort behov av att kunna erbjuda en samlingsplats för kulturevenemang, minnesstunder, dop familjeträffar och ”begravningskaffe” som inte alltid infaller under högsäsong. Hon erbjuder weekendpaket till sina gäster och i samband med dem bjuder hon in öbor och fritidsboende att delta i Pensionatets helgmiddag på lördagskvällen, ett sätt för boende på ön att träffas och umgås. Hon dukar långbord och även pensionatets tillresta gäster uppskattar att delta i gemenskapen. 

Anna är angelägen om att kunna ta emot alla gäster även de med nedsatt rörelseförmåga. Nu får Anna möjlighet att göra pensionatet tillgängligt genom att utöka hallen och bygga en ramp. En tillgängligsanpassad toalett finns redan.

 

 

 

Projektnamn: Tillgänglighet till Österhamns pensionat
Sökande: Anna Bayo, 5569984478
Journalnummer: 2020–1730
Insatsområde & fond: En attraktiv bygd att bo och verka i & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 228 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är väl förankrat i bygden och bidrar till dess attraktivitet genom att en ny fysisk mötesplats skapas: byggnaden anpassas och matsalen görs tillgänglig för alla. Detta bidrar till samvaro, deltagandet och stärker
den genuina samverkan som redan finns i det lokala samhället. Det leder till bättre kommersiell service samt ökad attraktivitet för både boende och besökare. 
Finansiering: Projektstöd 100 000 kr, Egen privat finansiering 148 272 kr.