Barn, unga och vuxna möts i natur och kultur

Projektägare: Stiftelsen Livsuniversitetet

I Mälby, nära Väddö kyrka ligger Livsuniversitet LU, som bildades 1993 för att vara en mötesplats samt bidra med kunskap, workshops, konserter och lägerverksamhet för vuxna, ungdomar och barn. Syftet med projektet är att  göra det vackra kultur- och naturlandskapet som ligger nära husen mer besöksvänlig och inbjudande: En oas av gemenskap och välbefinnande.

Projektet är avslutat.

Marken där Naturstigen är belägen har röjts. Vindskydd och grillplatser har byggts och en farstu med sittrappa tillhörande en cafebyggnad har färdigställs. I anslutning till cafebyggnaden finns nu utomhusplatser för att kunna intaga sin matsäck och en grillplats.

En naturstig med informationstavlor har etablerats för att sprida kunskap om bygdens historia, om växter och djur och locka fler att besöka området. Tavlorna ha försetts med QR koder som är kopplade till Livsuniversitetets hemsida där det finns ytterligare information om Naturstigen.

Grillplatsen vid utomhusverandan gör det även möjligt för handikappade att besöka platsen.  Stiftelsen har nu även ansvar för tio får som barnen får vara med och lära känna.

Naturstigen invigdes den 12 juni 2022. 

Läs mer på Livsuniversitets hemsida

 

.

 

 

 

Sökande: Stiftelsen Livsuniversitetet, 802017-3954
Journalnummer:
2018–1828
Insatsområde: En attraktiv bygd att bo och verka i
Fond:
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Bedömning: 219 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är förankrat hos berörda aktörer och samarbeta med för sökanden nya organisationer samt bidrar till leaderområdets målsättningar genom att skapa ett attraktivt besöksmål på Väddö. Naturstigen med informationstavlor och caféet kommer locka fler och nya besökare, vilket gynnar även andra besöksmål i området.
Finansiering: Projektstöd 224 235 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 74 445 kr, Övrigt offentligt stöd från kommun 36 000 kr. Ideellt arbete 132 000 kr