Camp Sågen

Projektägare: Ö-Rätt AB

På Svartsö i Stockholms skärgård satsade Vi Unga Öbor tillsammans med ett företag på att skapa en unik anläggning där ungdomar, bofasta och besökare kan träna och umgås. De flesta ungdomar i området bor på olika öar vilket gör att det är svårt att träffas efter skolan. Det saknades en bra mötesplats med ett litet utbud av olika aktiviteter som kan vara ett ställe för ungdomarna att vara på under fritiden.

Projektet är avslutat, ur slutrapporten:
Ungdomsföreningen Vi Unga Öbor, Örätt AB och Svartsö fastighetsförvaltning AB har på ön Svartsö byggt upp en bootcamp inne i en gammal såg. Där har nu ”Vi unga Öbor” sin ungdomsverksamhet, som består av en ungdomsgård en dag i veckan där de träffas efter skolan.

I projektet byggdes bootcampen, ett litet kök, en toalett och vi lade solceller på hela utetaket. ”Vi unga Öbor” ska även förvalta denna bootcamp så att fler kan komma och träna genom att hyra in sig per pass alternativt bli stödmedlemmar i föreningen. Ungdomarna ska (med vuxna i bakgrunden) sköta marknadsföring, bokning samt intäkterna för bootcampen, intäkterna går till föreningen för deras ungdomsverksamhet och föreningens kostnader. Örätt AB som i sin tur hyr lokalen av Svartsö förvaltning AB kommer inte ta ut någon hyra första året efter projektet, detta för att ge ungdomsföreningen en möjlighet att starta upp sin verksamhet och använda sina intäkter till ”start upp kostnader”.

Ungdomsföreningen har också tillgång till ett ”mysrum”, som de själva inreder, för att kunna vara i och spela spel, pyssla och umgås. I det lilla köket kan de ordna med fika och baka. Bakverken kan de, förutom fika till sina egna ungdomsgårdar, sälja för mer intäkter till föreningen.

Nu har Vi unga Öbor sin ungdomsgård där de har möjlighet till en mötesplats för många olika aktiviteter och elen drivs av solcellspanelerna på taket.

Vi tror att detta kommer stärka bygden genom att ungdomarna träffas och aktiverar sig utanför skolan och att de kan driva detta och se hur man genom egna idéer och engagemang kan försörja sig härute. Även besöksnäringen kommer stärkas genom att det finns en attraktiv aktivitet (bootcampen) på ön.

 

Läs mer

 

Projektnamn: Camp Sågen
Sökande: Ö-Rätt AB, 5569984478
Journalnummer: 2018–390
Insatsområde & fond: En attraktiv bygd att besöka & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 260 poäng (avslagsnivå 200 p) Motivering: Projektet är väl förankrat hos berörda aktörer och bidrar till leaderområdets målsättning avseende en attraktiv bygd att besöka genom att etablera en ny mötes-och träningslokal som blir en attraktion för både boende och besökare.
Vi Unga Öbor ingår i projektorganisationen och kommer att ta över ansvar för lokalen efter projektslut vilket gör satsningen extra intressant. Medverkande ungdomar kommer att få ovärderliga erfarenheter tack vare genomförandet av projektet och förberedelse för att ansvara för drift av anläggningen efter projektslut.
Projektet kommer att ge bygden fler besöksanledningar vilket gynnar det lokala näringslivet och kan på sikt skapa mervärden som är positiva för ökat företagande.
Beslut / Finansiering: Projektstöd 339 780 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 167 354 kr, Egen privat finansiering 400 000 kr.