Destination Finnhamn

Projektägare: Finnhamns Arkipelag AB

Finnhamn är ett naturreservat och besöksmål på gränsen till den yttre skärgården i Stockholm. Finnhamn ägs och förvaltas av Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län som sedan arrenderar ut mark och fastighet till projektägaren, som bedriver kommersiell verksamhet på ön.

Ur stödmottagarens slutrapport

Finnhamn är ett naturreservat och besöksmål på gränsen till den yttre skärgården i Stockholm som ägs och förvaltas av Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. Finnhamn är mycket välbesökt men aktiviteterna på ön är begränsade. Destination Finnhamn har byggt en rad olika aktivitetsanläggningar som kan användas av det rörliga friluftslivet när de besöker ön. Detta ökar tillgängligheten och gör Finnhamn till attraktivare besöksmål för samtliga besökare, oavsett om de övernattar, kommer med Waxholmsbåten över dagen eller om de väljer att lägga en konferens eller bröllop på ön.

Finnhamn besökts varje år av en rad olika typer av personer, grupper, familjer, företag, m.m. De ha alla olika förutsättningar under sin vistelse och därför ville vi tillgängliggöra flera aktiviteter för besökarna där pengar inte spelar någon roll. Samtliga aktiviteter inom projektet är helt gratis för besökarna och möjliggör ett besök och aktiviteter som är helt gratis. Vi ville även utveckla Finnhamn som besöksmål och stärka Finnhamn som besöksmål genom alla årstider.

Målet med projektet har varit att bygga/uppföra en hundrastgård, tre grillplatser, ett utegym, ett utkikstorn, en motorikbana, två vindskydd, en beachvolleybollplan och en sandstrand, samt att digitalisera skyltar på platserna som visar ”Naturskatter på Finnhamn”.

Resultatet har varit att samtliga mål är uppnådda. Projektets första del som stod klart till sommaren 2020 har tagits emot på ett mycket bra sätt. Den ökade trivseln är märkbar hos besökarna och många besökare kommenterar att de genomförda projektdelarna har varit helt rätt.

Under delprojektet Utkikstornet har projektet även hittat en ny målgrupp genom ett samarbete med Baltic Wings Stockholm Archipelago. Baltic Wings har lånat ut kikare för fågelskådning från Utkikstornet. Detta samarbete breddar inte endast Utkikstornets målgrupp utan förlänger även säsongen på Finnhamn och dess närområde.

Under hösten 2020 när pandemin gjorde att många stannar kvar i sina sommarhus har även grillplatser och Motorikbanan besökts långt efter det att den vanliga säsongen brukar ta slut.

Vindskydden fick sina första besökare redan veckan efter de stod klara i december 2020. En barnfamilj åkte ut till Finnhamn för att besöka vindskydden och ta en fika.

Projektnamn: Destination Finnhamn
Sökande: Finnhamns arkipelag AB, 556565-4166
Journalnummer: 2017–4808
Insatsområde & fond: En attraktiv bygd att besöka & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 201 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är förankrat hos aktörer både på Finnhamn och i närområdet och bidrar till leaderområdets målsättningar avseende en attraktiv bygd att besöka. Fokus ligger på det rörliga friluftslivet där många besökare kommer till ön med egen båt, alternativt med kollektiv båttrafik. Att fler attraheras att komma till Finnhamnsområdet samt att förlänga sin vistelse på ön tack vare fler kostnadsfria aktiviteter på ön kommer att gynna besökare och turismföretagare i området, inte bara på Finnhamn, vilket till ansökan bifogade kommentarer från i området aktiva företag och organisationer visar.
Ett attraktivare besöksmål med årstidsoberoende besöksanledningar kommer att leda till fler dagsbesökare även utanför högsäsong och även till fler övernattningar.
Finansiering: Projektstöd 841 276 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 414 360 kr