Digital plattform för Roslagsleden

Projektägare: Visit Roslagen AB

Roslagsleden sträcker sig 190 km genom totalt 6 kommuner varav cirka 75 % av den 19 mil långa leden går genom Leader Stockholmsbygd samt kommunerna Norrtälje och Österåker. Med sina 11 etapper längst kust, skog, landsbygd och fornminnesbygd lockar Roslagsleden varje år vandrare från hela världen och längs leden finns möjlighet att övernatta i allt från vindskydd till vandrarhem och hotell.

 Projektet är avslutat.

Projektet har skapat en digital plattform för att marknadsföra och tillgängliggöra Roslagsleden som vandringsled samt synliggöra aktörer längs leden. Nu har det blivit enklare att hitta information om såväl etapper, terräng, svårighetsgrad som sevärdheter och boenden. Genom att erbjuda såväl information som inspiration inför vandringen lockas nya besökare till Roslagen.

Arbetet med att bygga kartverktyget har skett i samarbete med samtliga kommuner som Roslagsleden sträcker sig igenom, med särskilt fokus på Österåker och Norrtälje där 75% av leden finns. Utöver kontakten med kartkunniga i respektive kommun har en nära dialog förts med kommunikationsavdelningar för vidare spridning av den nya plattformen. I arbetet ingick bland annat att säkerställa att befintliga texter var korrekta, inspirerande och sökmotoroptimerade.

För att få in synpunkter och tankar anordnades fokusgrupper med vandrare. Under hösten 2019 involverades även en klass på Rodengymnasiets mediaprogram som har arbetat med att göra marknadsundersökningar, målgruppsanalyser och kvalitativa intervjuer av olika typer av vandrare. Nätverksträffar har också hållits där aktörer längs leden har fått information om idéen bakom projektet och vilka möjligheter de har att synas där.

Fortsättning följer. I slutrapporten skriver stödmottagaren: ”Att projektet mottagits så väl sedan lanseringen ser vi som ett kvitto på att den digitala plattformen är en efterlängtad produkt av målgruppen. Vi kommer även fortsatt att tipsa om den digitala kartan i våra kanaler och i dialogen med vandringsintresserade besökare. Vi fortsätter också den regelbundna kontakten med aktörer längs leden samt med kommunerna, för att plattformen ska hållas aktuell och uppdaterad. Vi tittar också på möjligheten att utveckla plattformen med mer information om fler vandringsmöjligheter samt cykling och paddling.”

 

Projektnamn: Digital plattform för Roslagsleden
Sökande: Visit Roslagen AB, 556525-2722
Journalnummer: 2018–4077
Insatsområde: En attraktiv bygd att besöka
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 297 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet kommer att stärka samverkan mellan organisationer och företag inom turistnäringen längs Roslagsleden och bidrar till fler besökare, bl.a. genom att nyttja den planerade digitala plattformen för att marknadsföra eventet Roslagsmarschen som äger rum utanför högsäsong. På sikt kan projektet bidra till ökad lönsamhet inom besöksnäringen.
Finansiering: Projektstöd 607 251 kr.