Fiskevänliga och tillgängliga Rävsten

Projektägare: Upplandsstiftelsen

 Rävsten är en liten idyllisk ö sydost om Gräsö. Markägare är Upplandsstiftelsen och en arrendator driver Rävstens stugby. Upplandsstiftelsen har i uppdrag att främja friluftslivet i Uppsala län och strävar för att göra naturen mer tillgänglig för alla.

Ur slutrapporten

Syftet med projektet var att tillgängliggöra Rävsten för fler människor oavsett funktionsgrad och att utveckla faciliteterna för fiskande gäster samt attrahera fler fiskegäster. Projektet skulle leda till att man skulle kunna ta sig till ön med en tillgänglighetsanpassad båt. Det skulle vara möjligt att komma ner till vattnet i rullstol via en ny flytbrygga med anpassad landgång och där kunna fiska eller håva. Vidare skulle projektet leda till att man trots funktionsnedsättning kan ta sig i och ur en kajak och rensa sin fisk stående eller sittande. Den nya bryggan frigör också plats vid äldre bryggor och minskar därmed trängsel vid bryggor under exempelvis trollingsäsongen i början av juni.

Projektet har omfattat inköp av båt som kan transportera gäster i rullstol, fiskrensningsbänk/bod där man kan sitta eller stå och rensa fisk samt en tillgänglighetsanpassad brygga med stödbåge för att enklare kunna ta sig i och ur kajak. Vidare har projektet tagit fram informationsmaterial i form av film och folder som beskriver projektets resultat. Invigning och spridning via media och sociala medier har genomförts för att marknadsföra projektets resultat.

”Det som är nödvändigt för några är bra för alla” har varit en stor lärdom av projektet och projektets resultat har redan under 2020 och 2021 använts av många gäster med eller utan funktionsnedsättning. Stugbyn har många trogna stamgäster som tydligt uppskattar att de kan fortsätta komma trots tillfälliga eller permanenta funktionsnedsättningar. Båtens ramp har, utöver rullstolstransporter, använts när dagsturister kommit med gåstavar, rollatorer, barnvagnar. I och urstigning för personer som har haft svårt lyfta benen har underlättats.

 Klicka här för att läsa mer och se en kort film om tillgängliga Rävsten

Projektnamn: Fiskevänliga och tillgängliga Rävsten
Sökande: Upplandsstiftelsen, 817000-7093
Journalnummer: 2018–4026
Insatsområde & fond: En attraktiv bygd att besöka, Europeiska havs- och fiskerifonden.
Bedömning: 218p (avslagsnivå 200p) Motivering: Projektet genomförs i samarbete mellan två sektorer och beskriver hur man kommer utvidga samarbetet med relevanta aktörer. Projektet visar tydligt hur man vill öka tillgängligheten för intresserade besökare inom fritids-/turistfiske och hur detta bidrar till fler dagsbesökare och övernattande gäster.  Finansiering: Projektstöd 374 803 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 184 605 kr.