KIKA på Landsort

Projektägare: Landsorts sjö- och miljöcentrum

Projektet genomfördes av Landsorts Sjö- och MiljöCentrum (LSMC), en förening för fastboende och företag med syfte att skapa jobb och bättre förutsättningar för fastboende. Det handlade om att ta fram ett professionellt informationsmaterial för ett större projekt KIKA på Landsort, en kunskapsstation om Östersjöns maritima arv och miljö, ett lärande upplevelsecentrum, på Södertörns yttersta spets mot Östersjön. För utbildare och forskare, men även turister och företag.

Projektet är avslutat, ur slutrapporten:
Med stöd av detta material, som illustrerar och beskriver vårt koncept, dess idéer och kalkyler, kan vi nu ge oss ut bland blivande potentiella medfinansiärer och skapa intresse för medverkan i dess förverkligande. För underlaget samarbetade vi framför allt med vårt nationella nätverk av kompetenser kopplade till Östersjöns maritima arv och miljö.

Vi har nu ett medium med vars hjälp vi bra kan kommunicera projektet med enskilda och med organisationer och myndigheter. Framtagningen av det här materialet har också gjort det möjligt att mycket bättre berätta om och inspirera för projektet hos såväl boende och företag på Landsort, som hos organisationer och enskilda i den omvärld vi är beroende av.

  Mer om KIKA på Landsort

 

 

 

 

Projektnamn: KIKA på Landsort
Sökande: LANDSORTS SJÖ- OCH MILJÖCENTRUM EK. FÖR., 769603-3575
Journalnummer: 2016-1041
Insatsområde: En bra bygd att besöka
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Bedömning: 321 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är nytänkande och unikt och vågar satsa högt utan att vara orealistiskt då projektägaren under lång tid och med bra lokal förankring har verkat för utveckling av Landsort avseende service, tillgänglighet och infrastruktur. Fler besökare som kommer utanför högsäsong (t.ex. skolor) kommer att bidra till ett lönsamt lokalt näringsliv året runt med förbättrad service och långsiktigt bättre möjligheter för fast boende som följd.
Finansiering: Projektstöd 218 500 kr, Övrigt offentligt stöd 265 500 kr, Ideellt arbete 177 timmar motsvarande 38 940 kr