KIKA Webportal

Projektägare: Landsorts Sjö- och MiljöCentrum ekonomisk förening

Det dröjer innan man kan bygga ”KIKA på Landsort”, kunskapsstationen och upplevelsecentret om Östersjöns maritima arv och miljö vars koncept togs fram 2014-2017. Men innehållet kan man börja bygga. Och det är just det som leaderprojektet Webportal KIKA går ut på.

Ur slutrapport

Projektbeskrivning: Utveckling och framtagning av en webportal för skärgårdssamhället Landsort, i syfte att utnyttja Landsorts resurser inom det Maritima Kulturarvet och Natur & Miljö till att attrahera fler besökare och därmed skapa större underlag för ortens företagare, få startpunkt för nya företag och i slutänden bidra till att långsiktigt säkra jobb och fastboende.

Projektet genomförde i huvudsak över Internet (det är ju ett webportalprojekt). Projektledningen har funnits på Landsort liksom åtskilligt av produktionen av underlagsmaterial hos bofasta på Landsort. Södertörns högskola i Huddinge har haft en viktig roll såväl inom sakområden dom när det gäller design och byggnation av digital marknadsföring. Stockholms universitet har haft en nyckelroll inom sakområdet Natur & Miljö. Webbyrån WTMG i Stockholm har gjort det mesta av slutdesign och produktion. Specialister inom visualisering och grafisk design i Stockholm har deltagit.

Förankring lokalt: Projektet drivs som en del i det samlade utvecklingsarbetet på Landsort, med drivning av styrelsen och löpande dialog med samtliga fastboende och företag. Det har varit löpande möten och avstämningar framför allt med öns företagare, som kommer att handha portalen i löpande drift. I den lokala förankringen får också sägas ingå den löpande dialogen om detta projekt (och alla andra våra utvecklingsprojekt) med Nynäshamns kommun och markägaren Statens Fastighetsverk.

Webportalen har utvecklats och producerats under lokal ledning. Den ägs och kommer att drivas av LSMC, av boende och företagare på Landsort. De mest berörda företagarna har överenskommit om att täcka de kalkylerade driftskostnaderna för den löpande hanteringen av portalen.

Läs mer om KIKA på landsort

Visitlandsort.se

 

Projektnamn: KIKA Webportal
Sökande: Landsorts Sjö- och MiljöCentrum ekonomisk förening, 7696033575
Journalnummer: 2019-4268
Insatsområde & fond: En attraktiv bygd att besöka & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 234 poäng (avslagsnivå 200 p)  Motivering: Projektet är del i ett långsiktigt och väl förankrat utvecklingsarbete på Landsort. Det bidrar till ökad kunskap om Landsort, om Östersjöns miljö samt det maritima arvet, och kommer att inspirera till besök och därmed främja hela besöksnäringen på Landsort.
Finansiering: Projektstöd 319 000 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG  77 000 kr, Övrig offentlig stöd från Region 80 000 kr.