Körunda friluftsområde

Projektägare: Körunda Golf & Konferenshotell

På landsbygden i Nynäshamn, utanför Ösmo, ligger området Körunda. Området är mycket naturskönt och har närhet till både vatten i form av sjön Muskan samt golf- och rekreationsområden.

Här finns även Körunda Golf & Konferenshotell. Hotellets ledning är mån om hälsa och träning och anordnar varje år flera uppskattade träningshelger. Detta projekt syftar till öka tillgängligheten av området runt sjön så att fler besökare, boende och även skolelever ska kunna komma ut i naturen och röra på sig med hjälp av träningsredskap o dyl.

Projektnamn: Körunda Friluftsområde
Sökande: Körunda Golf & Konferenshotell i Ösmo AB, 556281-7261
Journalnummer: 2017-575
Insatsområde & fond: En bra bygd att bo och verka i & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 219 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är förankrat hos olika aktörer i området och bidrar till leaderområdets målsättningar genom att bidra till nya fritids- och kulturaktiviteter. Projektets fokus är att öppna upp området runt sjön genom bl.a. träningsredskap, något som kommer att öka tillgängligheten även för allmänheten. LAG ser att samverkan med andra aktörer finns såsom orienteringsklubb och skola. Genom samverkan ser även LAG att projektet bidrar till ökad social hållbarhet.
Beslut / Finansiering: Projektstöd 100 000 kr