Möja natur- och kulturstig

Projektägare: Möja turistförening

Möja är en levande skärgårdsö med ca 225 bofasta i yttre mellanskärgården. Ön har vacker varierande skärgårdsnatur med både insjöar, skog och naturreservat, året runt öppen affär, krogar och vandrarhem samt kyrka, skola, museer och dansbana. Möja har ca 15 000 besökande turister per år och har stor potential att öka antalet besökare då det finns goda kommunikationer dit.

Projektet är avslutat. Ur stödmottagarens rapport:

Möja turistförening är en ideell förening på Möja som genomfört projektet Möja Natur- och Kulturstig, tillsammans med frivilliga möjabor. För att nå projektets syfte och mål har projektgruppen även samarbetat med Hembygdsföreningen, museet HAMN, Företagareföreningen, kyrkan. Det har varit stort lokal intresse. 

Genom att skapa en vandringstig med intressanta och fina informationstavlor runt ön ökar vi intresset för spontanmotion och påverkar miljön minimalt med ett besöksmål som kan nyttjas av både besökare och bofasta.

Vad vi har genomförts i projektet: Byggt en spång på översvämmad skogsstig och uppfört 10 informationstavlor med text och illustrationer om öns historia, kultur och natur, på både engelska och svenska.

Rekommendationer till andra som vill genomföra liknande projekt: Engagera flera, förankra arbetsinsatser och underskatta inte tidsåtgången.

 

Projektnamn: Möja natur- och kulturstig
Sökande: Möja turistförening, 8024128582
Journalnummer: 2017–4790
Insatsområde & fond: n attraktiv bygd att besöka & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 224 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är väl förankrat hos berörda aktörer och bidrar till leaderområdets målsättningar avseende besöksnäringen genom att utveckla ett attraktivt besöksmål. LAG ser även en god förankring och samverkan i projektet samt en tydlig delaktighet hos unga via det samarbetet som projektet har med skolan. Naturstigen är idag en tillgång för öns boende och besökare. Genom att anlägga spångar längs stigens sanka partier ökar tillgängligheten under årets samtliga månader, vilket anses leda till mervärden som främjar ökat företagande och arbetstillfällen.
Finansiering: Projektstöd 160 518 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 79 062 kr