Skärgårdsmuseets gästbrygga

Projektägare: Föreningen Skärgårdsmuseet

Projektet är avslutat. Ur föreningens slutrapport:

En arbetsgrupp inom och utom Föreningen Skärgårdsmuseets styrelse har genom en entreprenör rivit museets över 60 år gamla uttjänta brygga och ersatt den med en ny med väsentligt bättre egenskaper för att underlätta båtburna besök på museet för besökare vid arrangerade båtutflykteter eller med egen båt samt för båtburna medarbetare som arbetar på museet.

Vi har även genomfört ideella projekt i anslutning till bryggprojektet för att sprida mer information om vår verksamhet och stärka Skärgårdsmuseets dragkraft som besöksmål för turism i området. Vi räknar med att få höjt antal besökare, särskilt för gruppresor under vår och höst. Vi ser redan nu en viss ökning av besökarantalet under 2017 jämfört med 2016.  

Vi har tagit fram informationstavlor om Stavsnäs och Byvikens/Sommarhamns historia under lång tid. Dessa skyltar kommer, har det visat sig efteråt, att sitta i vardera änden av en kulturstig som Värmdö kommun håller på att anlägga mellan Stavsnäs Vinterhamn och Stavsnäs Sommarhamn och de bör därför bidra till ökat intresse för vårt område och även ökat besökarantal på museet. De guidetexter vi tagit fram inom projektet för utflyktsbåtar i skärgården med besök på skärgårdsmuseet förväntas också leda till ökat antal besökare. På samma sätt förväntas de kontakter med besöksnäringen vi haft inom det ideella projektet bidra till ökat intresse för gruppbesök året runt på Skärgårdsmuseet.

Projektnamn: Skärgårdsmuseets gästbrygga
Sökande: Föreningen Skärgårdsmuseet, 814000-2901
Journalnummer: 2016-2815
Insatsområde: En bra bygd att besöka
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Bedömning: 225 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är väl känt för relevanta aktörer och redogör för hur man avser att utveckla samarbete med fler näringsidkare/organisationer. Projektplanen beskriver tydligt att projektet kommer att bidra till att fler får kännedom om områdets attraktioner och hur detta kommer att attrahera fler dagsbesökare, bl.a. i form av gruppresor utanför högsäsong, vilket är ett uttalat mål för utvecklingsstrategin.
Finansiering: Projektstöd 196 729 kr, Övrigt offentligt stöd 96 896 kr Ideellt arbete 122 000 kr