Tennis- och Padeltennis på Svartsö – en turistsatsning

Projektägare: Svartsö Tennisklubb AB (svb)

Svartsö är en levande skärgårdsö tack vare alla olika initiativ från bofasta och sommargäster. På ön finns förskola, grundskola, affär, restauranger, bibliotek, hotell och vandrarhem. Sommargäster och turister hjälper till med att driva och finansiera all denna infrastruktur.

För att fortsätta kunna utveckla ön och upprätthålla offentlig som kommersiell service behövs fler hållbara initiativ som kan locka nya besökare som i sin tur kan fortsätta upprätthålla och utveckla infrastrukturen. Svartsö Tennis- och Padelklubb är ett sådant initiativ.

Ett trettiotal entusiaster har gått samman för att bygga en tennisbana och en padeltennisbana på ön. En fastighetsägare har erbjudit arrendeplats på sina marker för anläggningen. Tennis- och padelbanorna kommer att erbjuda attraktiv fritidssysselsättning för boende och blir ett tillskott till Svartsö skolas elever och Värmdö kommun. Här kan skolans elever hålla gymnastiklektioner samtidigt som anläggningen kan locka ytterligare turister.

Övriga turistentreprenörer på ön har uttryckt intresse för projektet och ser positivt på möjligheter till samarbeten. Logi kan erbjudas på Svartsö Hotell och Vandrarhem, restaurangbesök på Bistro Sågen och Svartsö Krog, gym och träning på Camp Sågen, samt inköp av mat och andra varor i Svartsö Lanthandel. Ökade turistströmmar till ön kan ge nya inkomster och bidrar till nya möjliga arbetstillfällen.
******************************
Motivering: Projektet är väl förankrat bland öns företag/organisationer inom turistnäringen och kommer att bidra till fler besökare, bättre förutsättningar för paketlösningar och med detta ökad lönsamhet för näringsidkare på Svartsö.

Projektnamn: Tennis- och Padeltennis på Svartsö – en turistsatsning
Stödmottagare: Svartsö Tennisklubb AB (svb), 559178-7022
Journalnummer: 2018–4083
Insatsområde: En attraktiv bygd att besöka
Fond:  Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 245 poäng (avslagsnivå 200 p)
Finansiering: Projektstöd 800 000 kr, privat finansiering 800 000 kr