Utveckling av Landsorts fågelstation

Projektägare: Föreningen Landsorts Fågelstation

Projektet är avslutat. Ur föreningens slutrapport:

Landsorts Fågelstation är en ideell förening som bedriver ringmärkning och sträckstudier på Öja (Landsort), i Stockholms Skärgård. Föreningen bildades 1988, och har drivits med hjälp av frivilliga krafter sedan dess. Parallellt med detta, har militären lämnat Öja och ön har blivit mer beroende av lokala näringsidkare för att överleva. Besöksnäringen blomstrar på somrarna, det finns vandrarhem, restauranger och ett flertal andra övernattningsmöjligheter på ön. Ortsborna driver själva en transporttjänst (öns enda som är tillgänglig för allmänheten till rimliga priser), som är upphandlad av Waxholmsbolaget.

Ur ovan, föddes iden om att använda fågelstationen (som har sin högsäsong i yttersäsongerna), för att locka besökare till Öja i yttersäsongerna (som är lågsäsong för besöksnäringen). För att göra det krävdes en mer än en ideell och sporadisk bemanning.

Vi sökte och fick pengar för ett projekt som bemannande fågelstationen från slutet av mars till början av november, med målet att därigenom kunna vara en tillförlitlig partner för det lokala näringslivet. Med konstant bemanning och en verksamhet på hög nivå, skulle det som minst alltid finnas ett intressant utflyktsmål på ön och utöver det kunde vi tillsammans skapa mer avancerade produkter (ex företagskickoffer, kurser etc).

För att öka trovärdigheten i vår verksamhet, lyftes även ringmärkningsarbetet till en mer professionell nivå (samma nivå som de två stora fågelstationerna Ottenby och Falsterbo). Två saker som indirekt skulle gynna det lokala näringslivet och ön, var också en ungdomssatsning (skolbesök och besök av ungdomsgrupper) samt ett samarbete med olika vetenskapliga institutioner.

Hur gick det då?

Fågelstationen har varit bemannad från slutet mars till början av november, 2017 och 2018 och det har verkligen satt den på kartan ute på Öja, där den nu räknas som en lika fast punkt som tex Landsorts fyr. Vi upplever oss som starkt gillade av lokalbefolkningen på Öja.

Vi har haft stora framgång med det guidningar som personalen på fågelstationen har genomfört.  De mer djupgående föreläsningar som vi lanserat har dock inte lockat så många. De är numera strukna från programmet.

Vi har ett pågående samarbete med Uppsala Universitet, där ett projekt genomförts under perioden. Just nu drivs inga projekt, men kontakter och intresse finns på bägge sidor.

Vår ungdomssatsning har pga sjukdom inte genomförts i den utsträckning vi hade hoppats, utan i en mindre skala. Kanske var det bara bra, då vi upptäckte att just transportfrågan var ett hinder som behövde lösas. Dock har vi haft besök av två skolor, friluftsfrämjande och långt gående planer att få ut fryshuset på höstlovet (strandade pga sjukdom hos dem)

Vi har förankrat och samarbetat med de lokala näringarna. Några är ganska nöjda med att vi bara finns som ett besöksmål, andra vill gärna ta fram sampaketerade produkter i stil med företagskickoffer, och konferenser där en föreläsning, guidning eller bara ett besök på stationen är ett välkommet avbrott. Till sampaketerade produkter får också räknas den fotokurs som genomförts tillsammans med en lokal fotograf.

Vi har arbetat en del ihop med Nynäshamns turistbyrå för att kunna locka besökare från de kryssningsfartyg som numera angör Nynäshamn.

Projektnamn: Förstärkt partnerskap på Öja genom utveckling av Landsorts fågelstation
Sökande: Föreningen Landsorts Fågelstation, 802016-5653
Journalnummer: 2016-5154
Insatsområde & fond: En attraktiv bygd att besöka, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 345 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet bidrar väl till leaderområdets strategi genom att professionalisera verksamheten och förlänga säsongen för öns besöksnäring. Projektet leder till fler arbetstillfällen och breddar samtidigt utbudet av aktiviteter på Landsort, vilket stärker övriga företag inom besöksnäringen. Därtill satsar man på samarbeten som kan bidra till att fler kvinnor och flickor blir intresserade av fågelskådning, en grupp som idag är i minoritet bland fritidsornitologer.
Finansiering: Projektstöd 221 008 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 108 847 kr, privat finansiering 79 343 kr. Ideellt arbete genomfördes till ett värde av 57 420 kr.

************************

 

Ett arbete med att säkra den långsiktiga försörjningen, de kommande år när våra projektmedel är slut har börjat. Vi arbetar med att få in företagssponsorer men har också vänt oss till privatpersoner i närområdet. Vi har inte nått någon överväldigande framgång här.

Sammanfattningsvis nådde vi våra mål vad gäller bemanningen och dess effekter. Däremot tror vi det finns betydligt mer att få ut ur områdena sampaketering med lokal besöksnäring, skolbesök/ ungdomsbesök och sponsring. Och nu när vi ser, hur bra en bemannad, vetenskapligt skött fågelstation fungerar och hur väl den passar in på Öja och vad den tillför, känner vi oss stärkta i vårt engagemang för att få detta att fungera i framtiden.